Barn & skola Förskola Stöd inom förskoleundervisning

Barn i behov av stöd inom förskoleundervisning

 

Utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning ges stöd enligt trestegsmodellen. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver inom förskoleundervisningen.

Kommunens ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik besöker förskolorna i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets behov av stöd, för att på så sätt kunna förebygga framtida skolsvårigheter. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete.

Ett barn som regelbundet behöver stöd får intensifierat stöd. De intensifierade stödåtgärderna antecknas i en plan för lärande. Intensifierat stöd ges om barnet har behov av stöd inom flera områden. Innan det särskilda stödet ges görs en pedagogisk utredning. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt. För barn i behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt är hela kommunen elevupptagningsområde och de har rätt att bli anvisade en för dem lämplig förskola. Barn med förlängd läroplikt blir läropliktiga ett år tidigare och de omfattas av den obligatoriska förskolan som 5-åringar.

Ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik

Gunilla Häggman, tel. 044 710 180
Diamanten daghem
Snäckan förskola/daghem
Lappfors daghem

Camilla Nyman, tel. 044 555 7618
Kållby förskola
Kållby daghem, Grodden
Hoppetossan daghem
Sandskutan daghem, Lilla My och Knyttena

Viveka Sjöskog, tel. 044 085 0886
Bamse daghem
Purmo förskola
Sagoskogen daghem
Sandsund förskola
Sandskutan daghem, Mumin

Desireè Böhling tel. 040 1583094
Tummeliten daghem
Lepplax daghem/förskola
Dressinen daghem

Ulrica Hansson  tel. 040 631 1294
Östensö daghem
Axåkers förskola
Museigränden förskola
Kållby daghem, Fröet och Plantan