Barn & skola Förskola Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Förskolan börjar i augusti samtidigt som skolorna och undervisningen ordnas 4 h varje skoldag. Förskoleundervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. 

För alla barn som är i förskoleåldern och skrivna i Pedersöre kommun anvisas en plats i förskoleundervisningen enligt språk, hemadress eller förhandsuppgifter. Vårdnadshavarna gör anmälan genom det elektroniska systemet Wilma.
Anmälan sker med Wilma koder. Koderna skickas hem i början av året när ansökan för nästa verksamhetsår är aktuell.

På samma blankett ansöker ni om skjuts till/ från förskolan (skjuts beviljas om resan överstiger 3 km). 

Anmälan till anvisad förskola sker via dessa länkar:

Har du inga barn i Wilma från förr, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/connect
Har du barn från förr i Wilma, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi/
 

Här finns instruktion om hur du hittar Wilma-blanketten  "Anmälan till förskola" och hur du fyller i blanketten. (Pdf 497 kb)

Kompletterande småbarnspedagogik = vård före och efter förskolan.

Ansök om kompletterande småbarnspedagogik

Ifall barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik, ordnas detta i första hand på samma ställe som förskolan.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster.

Antagning till annan förskola än anvisad förskola

I fall du vill ansöka om plats för ditt barn i en annan förskola än den anvisade förskolan, bör ansökan inlämnas till Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen. (Blankett för ansökan fås från kansliet) 

Anhållan kan avslås om det inte finns plats i förskolegruppen efter att barnen i förskolans eget upptagningsområde fått plats. Om det finns flera sökande än det finns platser tillämpas prioritetsordningen enligt Pedersöre kommuns Tillämpningsdirektiv för avdelningen för utbildning och fostran (PDF 1.7 MB)

Kontakt:

Yvonne Borgmästars,
ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
tel. 044 755 7675
yvonne.borgmastars@pedersore.fi


Margaretha Lampa

sekreterare för småbarnspedagogik, tel. 06-7850203 
email: margaretha.lampa@pedersore.fi
email: dagvardskansliet@pedersore.fi