Lapset & koulu Esikoulu Ilmoittautuminen esikouluun/täydentävä varhaiskasvatus

Ilmoittautuminen esikouluun

Esikoulu alkaa elokuussa, maksutonta opetusta järjestetään 4 tuntia päivässä. 1.1.2015 voimaan tulleen perusopetuslain 26§ a (1040/2014) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan. 

Kaikille Pedersören kunnassa esikoululapsille osoitetaan esiopetuspaikka äidinkielen, kotiosoitteen tai ennakkotietojen perusteella. Huoltajat tekevät ilmoittautumisen sähköisesti Wilman kautta. 
Ilmoittautuminen tapahtuu WILMA koodien avulla. Vuoden alussa Wilman ohjeet ja käyttökoodit lähetetään kotiin.   

Samalla lomakkeella anotaan koulukuljetusta (kuljetus myönnetään jos matka on yli 3km). Huom! Kuljetus järjestetään vain lapsen vakituisesta kotiosoitteesta osoitettuun esikouluun, minkä alueelle lapsi kuuluu. 

Ilmoittautuminen tapahtuu näiden linkkien kautta

Mikäli sinulla ei ole aikaisempia lapsia Wilmassa, mene tähän osoitteeseen: https://wilma.pedersore.fi/connect
Mikäli sinulla on lapsia Wilmassa, mene tähän osoitteeseen: https://wilma.pedersore.fi/ 

Esikoulupäivää täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito) ennen ja jälkeen esikoulun 

Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa) ennen ja jälkeen esikoulun, järjestetään tämä ensisijaisesti samassa paikassa kuin esikoulu. Maksut päätetään huoltajien tulojen mukaan.

Hakeminen tästä 

Hakeminen muuhun kuin osoitettuun esikouluun 

Mikäli haluat hakea lapsellesi paikkaa muusta kuin osoitetusta esikoulusta, tulee hakemus jättää Opetus- ja kasvatuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon. (Hakemuslomakkeen saa kansliasta) 

 

Mika Järvinen koulutoimenjohtaja
puh. 06-7850514
mika.jarvinen@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars,
alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjaaja,
puh. 044 755 7675
yvonne.borgmastars@pedersore.fi