Primärproduktion

Med primärproduktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter, inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också (allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, 3 art.).

Primärproduktion är till exempel: 

  • mjölk- och äggproduktion
  • uppfödning av slaktboskap
  • fiske och fiskodling
  • odling av grönsaker och frukt jämte spannmål och svamp
  • produktion av honung
  • plockning av vilda bär och vild svamp
  • jakt

Enligt 22 § livsmedelslagen betraktas också sådan överlåtelse av primärprodukter som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten från producenten direkt till konsumenten som primärproduktion.

Primärproduktion är däremot inte vidareförädling av primärprodukter och inte heller slakt av djur. Primärproduktionsverksamhet är till exempel inte framställning av ost eller sylt, torkning av örter, skalning av grönsaker, rensning av fisk på land eller filering av fisk. Dessa aktiviteter skall utföras i en anmäld livsmedelslokal.

Anmälningsplikt

Tilläggsinformation

 

Kontaktuppgifter

Malena Flink
Hygienikerveterinär

malena.flink@pedersore.fi

050 441 8952