Enheter för morgon- och eftisverksamhet

Bennäs, Axåkers skolas eftis 044-7557 683 

Edsevös skolas eftis  044-7557 602 

Kållby skolas eftis 044 0850 816 

Lepplax skolas eftis 044-356 9874 

Purmo skolas eftis 050-3447 862 

Sandsund skolas eftis  044-3646 951

Ytteresse, Snäckans eftis 044-7557 692 

Överesse, Museigrändens eftis 044- 5632 324