Barn & skola Skolornas eftis Enheter för morgon- och eftisverksamhet

Enheter för morgon- och eftisverksamhet

Bennäs, Dressinen eftis 044-7557 683 

Edsevö, Edsevös skolas eftis  044-7557 602 

Forsby, Forsby skolas eftis 044-7557 650 

Kållby, Kållby skolas eftis 044 0850 816

Lappfors, Lappfors eftis 044-2990 480 

Lepplax, Lepplax skolas eftis 044-356 9874 

Purmo, Purmo skolas eftis 050-3447 862 

Sandsund, Sandsund skolas eftis  044-3646 951

Sundby, Sundby skolas morgonvård 06 7850 534 

Ytteresse, Snäckans eftis 044-7557 692 

Östensö, Östensö skolas eftis 044-7333 148

Överesse, Museigrändens eftis 044- 5632 324