Lapset & koulu Aamu- ja iltapäiväkerhot Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

Edsevön aamu-/iltapäiväryhmä 044 7557 602 

Bennäs, Axåkers skolas eftis 044 7557 683

Kållby skolas eftis 044 0850 816

Lappfors eftis 044 2990 480

Lepplax skolas eftis 044 3569 874

Purmo skolas eftis 050 3447 862 

Sandsund skolas eftis 044-364 6951

Ytteresse Snäckans eftis 044 7557 692

Överesse, Museigrändens eftis 044 563 2324