Ajankohtaista Avustukset yhdistyksille 2019
8.5.2019

Avustukset yhdistyksille 2019

Kunnanhallitus on jakanut avustukset yhdistyksille 2019.

 • Föreningen Folkhälsan i Pedersöre – uimakurssit 10 000 euroa
 • Föreningen Folkhälsan i Purmo – uimakurssit 4 000
 • Föreningen Folkhälsan i Esse – uimakurssit 5 000
 • Skärgårdsrådet r.f. 1 500
 • Jakobstadsnejdens Krigsveteraner r.f. 2 400
 • Finlands svenska taltidningsförening r.f. 675
 • Esse Pensionärsförening r.f. 150
 • Pedersöre Norra Pensionärsförening r.f. 150
 • Pedersöre Pensionärsklubb r.f. 150
 • Purmo pensionärer r.f. 150
 • Abbornäs klipp 150
 • Jakobstadsnejdens RC-flygare r.f. 150
 • Kållby Edsevö Fiskargille (jaktklubb) 150
 • Pedersörenejdens Motorklubb r.f. 150
 • SPL Jakobstadsnejden r.f. 150
 • Forsby hem och skola r.f. 150
 • Bennäs Hem och Skola r.f. 150
 • Lillby Byaråd 150
 • Värnum Byaråd 150
 • Överesse byaråd r.f. 150
 • Esse Jaktförening r.f. 150
 • Forsby Jaktvårdsklubb r.f. 150
 • Lappfors Jaktklubb r.f. 150
 • Nederpurmo Jaktförening r.f. 150
 • Pedersörenejdens Stövarklubb r.f. 150
 • Överlappfors Jaktförening r.f. 150
 • Bäckby Marthaförening r.f. 220
 • Edsevö Byahemsförening r.f. 220
 • Föreningen Essegården r.f. 220
 • Forsby hembygdsförening r.f. 0 *avustus kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta
 • Katternö Byagårdsförening r.f. 220
 • Kiisk byahemsförening r.f. 220
 • Kyrkoby Marthaförening r.f. 220
 • Lillby Marthaförening r.f. (Marthagården i Lillby) 220
 • Nederpurmo byaråd (Stinasholma kvarn) 220
 • Föreningen Nordanå Byagård r.f. 220
 • Nederpurmo byagårdsförening r.f. 220
 • Sundby byahemsförening r.f. 220
 • Vitsjö byahemsförening r.f. 220
 • Överesse Marthaförening r.f. 220
 • Över-Nederlappfors Byaråd r.f. 220
 • Överpurmo Lostugeförening r.f. 220
 • Bennäs-Lövö Marthaförening r.f. 150
 • Edsevö Marthaförening r.f. 150
 • Forsby Marthaförening r.f. 150
 • Katternö Marthaförening r.f. 150
 • Kållby vävklubb 150
 • Lappfors Marthaförening r.f. 150
 • Lepplax Marthaförening r.f. 150
 • Sexsjö Marthaförening r.f. 150
 • Sundby-Karby marthaförening r.f. 150
 • Östensö Marthaförening r.f. 150
 • Gravgårdsföreningen Ebenhaeser r.f. 150
 • Emaus Bönehus 150
 • Forsby bönehusförening r.f. 150
 • Föreningen Forsby Gravgård r.f. 150
 • Lövö Bönehusförening r.f. 150
 • Slef:s lokalavdelning, Esse-Kållby, 150
 • Åvist Bykyrka 150
 • Pedersöre travbana r.f. 150
 • Purmo hästavelsförening r.f. 150
 • Jakobstads MS/Neuroförening 150
 • Jakobstadsnejdens Diabetiker r.f. 150
 • Jakobstads Nejdens Döva r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Invalider r.f. 150
 • Jakobstadsnejdnes Reumaförening r.f. 150
 • Jakobstadsnejdens Ryggförening r.f. 150
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. 150
 • De utvecklingsstördas väl i Jakobstadsnejden r.f. 150
 • Österbottens svenska afasi- och strokeförening 150
 • Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden r.f. 150

Yhteensä: 34 225