Ajankohtaista Marraskuun rajoituspäätös lieveni hieman -
5.11.2020

Marraskuun rajoituspäätös lieveni hieman

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivittänyt marraskuun rajoituspäätöstään Vaasan sairaanhoitopiirin alueen osalta. Rajoituspäätös koskee nyt yli 20 hengen tilaisuuksia ja voimassa ollut 50 hengen tapahtumien täyskielto kumotaan. Määräys on voimassa ajalla 6.11.–30.11.2020.

Muiden alueen sairaanhoitopiirien osalta voimassa ovat 50 hengen kokoontumisia koskevat määräykset tilaisuuksien järjestämisestä.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen määrän hallitsematon kasvu on pysähtynyt, mutta tilanne vaatii vielä muita alueita varovaisempaa käyttäytymistä joukkokokoontumisissa. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antama ohje koronaviruksen leviämisen estämiseksi, PDF 177 K  

Vaasan sairaanhoitopiiriltä 3.11.2020 saadun tiedon mukaan Covid-19:n kahden viikon ilmaantuvuus on ollut 68/100 000 ja positiivisten löydösten osuus testatuista 4,7 %. Tartuntojen määrä on siis aiemmasta selvästi vähentynyt koko sairaanhoitopiirin ja etenkin Vaasan kaupungin osalta. Muutamissa kunnissa on kuitenkin esiintynyt myös useita suurehkoja tartuntaryppäitä, jotka ovat paikallisesti aiheuttaneet tartuntariskin kasvua. Tartunnat ovat levinneet pääasiassa perhepiirissä, opiskelijapiireissä sekä työpaikoilla ja uskonnollisissa yhteisöissä. Koska tilanteet voivat muuttua nopeastikin, toimenpiteet siirryttäessä leviämisvaiheen statuksesta kiihtymisvaiheeseen tehdään maltilla ja tilannetta seurataan jatkuvasti.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastontoimialueella.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Mikäli tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen.

Linkki avi:n päätökseen 5.11.2020 PDF 128 K

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä on 3.11.2020 todennut Vaasan sairaanhoitopiirin alueen siirtyneen hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisesta leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Koronakoordinaatioryhmä on suositellut yksityisluontoisten tilaisuuksien ja harrastustoiminnan osallistujamäärää alueella rajoitettavaksi 20 ja osin 10 henkilöön.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten turvallisuus tulee varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.