Ajankohtaista Koronatiedote 30.10.2020
30.10.2020

Koronatiedote 30.10.2020

Liikunnan, urheilun, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan suositukset viimeistellään — yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavan 10 henkilön rajoitusta 8.11. saakka

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemian tila jatkaa kehittymistä parempaan suuntaan. Alueen koronakoordinaatioryhmä viimeistelee liikunta-, vapaa-aika ja kulttuuritoimintaan liittyvät suositukset yhdessä eritoimijoiden kanssa erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyen. Valmis suositus annetaan ryhmän seuraavan kokouksen jälkeen 3.11.

Perjantaina 30.10. Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän kokouksessa käsiteltiin liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan liittyviä suosituksia. Pientyöryhmässä on laadittu alustava, suosituksia koskeva dokumentti, joka esitellään perjantaina iltapäivällä yhteistyökokouksessa urheiluseurojen edustajille. Sen jälkeen dokumenttia muokataan saatujen kommenttien perusteella ja julkaistaan tiistaina 3.11. pidettävän koronakoordinaatioryhmän kokouksen jälkeen.

- Olemme olleet tiiviisti yhteydessä alueen urheiluseurojen ja nuorten harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa ja haluamme laatia suositukset yhteistyössä heidän kanssaan. Alun perin suositusten piti olla julkaisuvalmiina tänään, mutta haluamme kuulla toimijoiden näkemykset ennen tekstin viimeistelyä. Yhteistyö eri tahojen kesken on ollut avainasemassa epidemian hillitsemisessä alueellamme, joten jatkamme samalla tavalla tässäkin asiassa, sanoo koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja ja Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen. 

Epidemian tila mahdollisesti vaihtumassa alkuviikosta

Perjantain kokouksessa todettiin, että alueella ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa, mutta hyvin lähellä hidastumisvaihetta.

- Tartuntojen määrät ovat vaihdelleet päivittäin, mutta suuntaus on selkeästi parempaan päin. Ilmaantuvuusluku laskee tasaisesti, eikä merkittäviä joukkoaltistumisia ole nyt todettu. Seuraavassa kokouksessa tarkastellaan, täyttyykö alueellamme hidastumisvaiheen kriteerit, toteaa Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen.

Eri vaiheisiin on eri suositukset, joten seuraavassa kokouksessa puntaroidaan tarkemmin, voidaanko suosituksia höllentää.

Kokoontumisten osallistujamääriin kehotetaan vielä malttia 

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä keskusteli perjantaina myös yksityistilaisuuksia koskevasta henkilömääräsuosituksesta. Koska todettiin, että epidemia edelleen täyttää leviämisvaiheen kriteerit, päätettiin jatkaa aiempaa suositusta vielä 8.11. saakka. Eli yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavan 10 hengen ylärajaa. Tiistaina 3.11. pidettävässä kokouksessa tullaan kuitenkin tarkastelemaan tätäkin suositusta uudelleen.

Seuraavan kerran Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 3.11.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Positiivisten määrä yhteensä: 931

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 86/100 00

Positiivisten näytteiden osuus (edellinen vuorokausi): 1,9 %