Ajankohtaista Pedersöre pyytää tarjouksia Sandsund skolan rakentamisesta
20.9.2022
Skiss av Sandsund skolas nybygge.

Uuden Sandsund skolan luonnos.

Pedersöre pyytää tarjouksia Sandsund skolan rakentamisesta

Kunnanhallitus on päättänyt, että Sandsund skolan ensimmäisen vaiheen hankintaprosessi aloitetaan. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusurakat sidotaan rakennusindeksiin.

Hankintaprosessi keskeytettiin huhtikuussa rakennusalalla vallitsevan epävarman tilanteen ja rakennustarvikkeiden kustannuskehityksen ennustamisen vaikeuden vuoksi.

Maanantaina hallitus käsitteli asiaa uudelleen ja päätti edetä seuraavaan vaiheeseen, eli tarjouskilpailuun.

Rakennusalan tilanne on hieman vakaampi kuin keväällä, mutta urakoitsijoille voi silti olla haastavaa laskea tarjouksia. Siksi kunnanhallitus päätti, että rakennusurakka sidotaan Tilastokeskuksen julkaisemaan ja kuukausittain tarkistettavaan rakennuskustannusindeksiin. Indeksi vaikuttaa kustannuksiin ylös- tai alaspäin, yleisen hintakehityksen mukaan.

– Tämä käytäntö on parempi sekä toimeksiantajalle että urakoitsijalle, vaikka se tarkoittaa, että hankkeen kokonaiskustannukset selviävät vasta koulun valmistuttua, sanoo kunnanjohtaja Stefan Svenfors.

Indeksin vaikutus rakentamisen hintaan lasketaan rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaisesti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun urakkahinta on urakkasopimuksessa sidottu indeksiin, suoritetaan kukin maksuerä sopimuksessa mainitun suuruisena, mutta tarkistetaan heti, kun on saatu lasketuksi sen kuukauden indeksi, jonka aikana maksuerään tai sen osaan oikeuttava työ on valmistunut.

Epävarmuuden lisäksi kunnan on otettava huomioon myös se, että Sandsund skolan lisätilan tarve on ollut tiedossa jo kymmenen vuotta.

– Oli oikea päätös lykätä prosessia keväällä, mutta nyt tilanne on vakaampi ja toivomme, että indeksiin sitominen johtaa siihen, että useampi urakoitsija on halukas antamaan tarjouksia, Svenfors sanoo.

Tarjouspyyntö julkaistaan Tarjouspalvelussa 23. syyskuuta 2022 ja tarjouksia otetaan vastaan 28.10.2022 saakka. Edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää Sandsund skolalle määrärahan vuoden 2023 talousarviossa, kunnanhallitus valitsee urakoitsijat joulukuussa.

 

Sandsund skola, vaihe 1

Hankkeeseen sisältyy esikoulu, luokkahuoneet, keittiö, ruokasali, liikuntasali, henkilöstö- ja opettajahuoneet sekä kouluun kuuluvat piharakennukset.

Rakennuksen pinta-ala on noin 2 800 neliömetriä.

Koulu rakennetaan kahdessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa on ilmanvaihtokonehuone.