Ajankohtaista REKO – Reilua kulutusta vuodesta 2013
30.11.2021

REKO – Reilua kulutusta vuodesta 2013

Suoramyyntijärjestelmä REKOn tarina on julkaistu. Kirjassa REKO – Reilua kulutusta vuodesta 2013 kerrotaan miten konsepti toimii, kuinka ensimmäinen rengas perustettiin, minkälaisiin haasteisiin matkan varrella on törmätty ja keitä ovat asiakkaat. Kirjassa voit lukea mitä REKO on tänä päivänä ja kuinka perustaa oma rengas. Kerromme myös Pedersören maailmankartalle asettaneen Thomas Snellmanin, Karbyn kylästä kotoisin olevan luomuviljelijän tarinan.

Kun Thomas Snellman esitteli ideansa maataloustuotteiden suoramyynnistä, monet suhtautuivat epäillen. Mistä asiakkaat löydettäisiin ja kuinka myynti järjestettäisiin? Nykyisin REKO-renkaat ovat arvostettu konsepti, jonka mukaisesti tuottajat myyvät tuotteitaan suoraan asiakkaille – ilman byrokratiaa, välikäsiä tai pitkiä kuljetuksia.

REKO lanseerattiin oikeaan aikaan ja se onnistui vastaamaan muuttuneeseen kuluttajakäyttäytymiseen ja toiveeseen paikallisesti tuotetuista, puhtaista elintarvikkeista. Nykyisin REKO-piirejä on yli 600 ja niihin kuuluu yli kaksi miljoonaa jäsentä 14 eri maassa – ja lukumäärä kasvaa edelleen.

Haluatko oman kopion kirjasta? Täältä voit ladata pdf-version suomeksi, alta myös englanniksi ja ruotsiksi.

Lataa kirja suomeksi tästä: REKO Reilua kulutusta vuodesta 2013, PDF 4,1 MB

 

REKO – Fair Consumption since 2013

It is now time to tell the story of REKO. How does the concept work, how did the first ring come about, what types of challenges have arisen along the way, and who are the customers?

In the publication REKO – Fair Consumption since 2013 (download it below) you can read all about what REKO is today and what to do if you want to start a new ring. We also tell the story of Thomas Snellman, an organic farmer from the village of Karby, Finland, who put Pedersöre on the world map.

When Thomas Snellman introduced his idea of the direct sales of agricultural products, he was met with skepticism. Where would you find customers and how would such sales be organized? REKO rings are nowadays a valued concept enabling producers to sell their products directly to consumers – without bureaucracy, middlemen, and lengthy transports. REKO was launched precisely at the right time and successfully responded to changing consumer behaviour and desire to purchase locally produced, clean food. There are currently over 600 REKO rings with more than 2 million members in 14 different countries, and the numbers keep climbing.

Are you interested in the story about REKO? Please download your own copy, in english.

Download the book in english here: REKO Fair consumption since 2013, PDF 4,1 MB

 

REKO – Rejäl handel sedan 2013

Nu finns historien om direktförsäljningssystemet REKO inom två pärmar. I boken REKO – Rejäl handel sedan 2013, kan du läsa om hur konceptet fungerar, hur det gick det till när den första ringen skapades, vilka utmaningar man har stött på under resans gång och vem kunderna är. I boken finns också tips för den som vill starta en egen ring. Plus historien om Thomas Snellman – ekobonden från Karby som satte Pedersöre på världskartan. 

År 2013, när Thomas Snellman presenterade sin idé om direktförsäljning av lantbruksprodukter, var många skeptiska. Var ska man hitta kunder och hur ska man organisera en sådan försäljning? I dag är REKO-ringarna ett etablerat koncept där producenter säljer sina produkter direkt till kunderna – utan byråkrati, mellanhänder och långa transporter.

REKO lanserades i rätt tid. Konceptet lyckades svara mot ett förändrat konsumentbeteende och en önskan om lokalproducerade, rena livsmedel. I dag finns det över 600 REKO-ringar med över två miljoner medlemmar i 14 olika länder, och antalet fortsätter att öka.

Vill du läsa historien om REKO? Här kan du ladda ner materialet på svenska.

Ladda ner boken på svenska här: REKO Rejäl konsumtion sedan 2013, PDF 4,1 MB