Ajankohtaista Suomen mallin pilotointi alkoi Pedersöressä joulun jälkeen
19.1.2021
Lämmittelyharjoitus. Joukko nuoria hyppää ja kjuoksee Anderssénsalenin lattialla.

Maanantaisin Sursik skolan oppilaat voivat osallistua liikuntaryhmään, jossa osallistujat kehittävät sekä kestävyyttään, voimaansa että joustavuuttaan.

Suomen mallin pilotointi alkoi Pedersöressä joulun jälkeen

Pedersöressä käynnistyi tammikuussa harrastamisen Suomen mallin pilotointihanke, jonka tarkoituksena on tarjota peruskoululaisille mahdollisuus maksuttomaan ja mieluisaan harrastukseen koulupäivien yhteydessä. Toimintamallia kokeillaan aluksi Sursik skolassa.

Sursik skolan luokkien 7–9 oppilaat voivat kevätkauden aikana valita 41 harrasteryhmän välillä. Ryhmätoiminta järjestetään kolmessa jaksossa kevätkauden aikana. Hiiihtolomaa edeltävässä jaksossa tarjolla on ruuanlaittoa, liikuntaa, lentopalloa, ammuntaa ja käsityötä, joko ennen koulun alkua tai heti koulupäivän jälkeen.

Hiihtoloman jälkeen valikoimaan ilmestyy teemoja kuten kiipeily, navigointi, jalkapallo, roolipelit ja elektroniikka.

Tarjolla olevat ryhmät perustuvat koululaisten omiin toiveisiin, joita kerättiin kyselyllä viime vuoden lopulla. He saivat valita suosikkiharrastuksensa yli 70 eri vaihtoehdon joukosta.

Nuorisosihteeri Mari-Louise Rönnqvist toivoo, että ryhmätoiminta antaa kultareunan koulupäivään. Suomen mallin tavoitteena on kehittää muun muassa ns. etsivää harrastustoimintaa, joka auttaa löytämään yksilöllisesti mieluisan harrastuksen.

– Ajatuksena on löytää ne nuoret, jotka eivät muuten ole aktiivisia tai jotka eivät ole vielä löytäneet omaa harrastusmuotoa. Keskustelemalla heidän kanssaan voimme kannustaa heitä kokeilemaan erilaisia harrastuksia, hän sanoo.

Harrastamisen Suomen mallia edistetään Suomessa valtakunnallisesti. Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 6,4 miljoonaa euroa avustusta Suomen mallin pilotin toteuttamiseen.

Pedersöre sai 23 500 euron avustuksen. Kunnan oma osuus kokonaiskustannuksista on 6 500 euroa.

Meneillään oleva pilotointi kestää Sursik skolassa tämän kevään ajan.

Teksti ja kuvat: Malin Henricson, tiedottaja

Nuoret venyttävät lihaksiaan Andressénsalin lattialla.

Liikkuvuusharjoitus ennen harjoittelun alkua.

Harrastamisen Suomen malli

Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. 

Lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Lapset ja nuoret voidaan ottaa myös mukaan sisältöjen suunnitteluun.

Kevätlukukaudella 2021 tavoitteena on kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta Suomen malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi kunnissa.

Lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin monessa kunnassa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Koululaiskyselyn avulla.

Kyselyn tulosten mukaan 80 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus.

Joka viides lapsi tai nuori on siis vailla harrastusta. Heistä 63 prosenttia haluaisi kuitenkin aloittaa harrastuksen.

Suomen mallin tavoitteena on kehittää muun muassa ns. etsivää harrastustoimintaa, joka auttaa löytämään yksilöllisesti mieluisan harrastuksen. Koululaisten suosituimpia harrastustoiveita olivat parkour, kuvataide sekä elokuva ja animaatio.

Kyselyssä oli mukana 76 harrastusvaihtoehtoa.

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote 13.1.2021 Liikettä, luovuutta ja teknologiaa - Suomen mallilla luodaan lisää harrastamisen mahdollisuuksia