Ohjeet rakentajalle

Rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjat

 1. Hakemuslomakkeet -  2 kpl
 2. Piirustukset (varustettu seläkkein) - 3 sarjaa
 3. Asemapiirustukset - 3 kpl
 4. Tontin omistusoikeusasiakirjat - 1 kpl
  (kauppakirjan, lainhuutotodistuksen, lahjakirjan, vuokrasopimuksen tai alustavan kauppakirjan jäljennös)
 5. Alueen kartta (saatavana rakennusvalvontavirastosta) - 1 kpl
 6. Työnjohtajalomakkeet
  a vastaava työnjohtaja, rakennustekniset työt - 1 kpl
  b työnjohtaja, ilmastointitekniset työt - 1 kpl
  c työnjohtaja, kiinteistöjen vesi ja viemäri - 1 kpl
 7. Todistus naapureiden kuulemisesta silloin kun hakija itse huolehtii tästa. Kunta voi sovittaessa myös huolehtia kuulemisesta - 1 kpl
 8. Suunnittelijoiden kelpoisuuden osoittaminen - 1 kpl
  (koskee omakotitaloja ja suuria rakennuksia, myös suuria loma-asuntoja)
 9. RH1-lomake - 1 kpl
  RH2-lomake, jos rakennuksessa on useita asuntoja tai jos siihen tehdään muutoksia - 1 kpl
 10. Energiaselvitys energiatodistuksineen - 1 kpl
 11. Hakemus Vesihuoltolaitoksen liittyminen - 1 kpl

Ilmoittakaa paikalliselle sähkölaitokselle ja vesilaitokselle hyvissä ajoin mahdollisen uuden sähkö- tai vesiliittymän tarpeesta. 

Jos rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tai jos rakennukseen tulee vesikäymälä

 1. Hakemuslomakkeet ympäristönsuojelutoimistolle - 2 kpl
 2. Asemapiirustukset - 2 kpl
  Kohdassa 3 mainittuun asemapiirustukseen on merkittävä viemärikaivojen ja maasuodattamon sijainti.
 3. Viemärikaivojen ja maasuodattamon leikkauspiirustus (pituusleikkaus) - 2 kpl
  Tontti on vaaitettava ja leikkauspiirustukseen on merkittävä korkeusasemaluvut,niin että niistä voi päätellä, että järjestelmä toimii.

Jos suunnittelette muuta järjestelmä kuin maasuodattamoa, on tiedot tästä myös ilmoitettava.
Tässäkin tapauksessa tontti on vaaitettava ja korkeusasemaluvut on merkittävä leikkauspiirustuksiin.