Nuorisoneuvosto 

Nuorisoneuvosto tuo nuorten äänen kuuluviin kunnan suurissa ja pienissä asioissa. Neuvoston jäsenet seuraavat pedersöreläisnuorten arkea ja tekevät aloitteita, huomauttavat puutteista, esittävät toivomuksia ja antavat lausuntoja nuoria koskevista asioista. Kyse voi olla asumisesta, joukkoliikenteestä, bussipysäkkien sijainnista ja ulkonäöstä, koulun suihkuverhoista, terveysasioista ja muista nuorten mielestä tärkeistä asioista.

Nuorisoneuvosto pyrkii myös vahvistamaan kunnan ja nuorisoyhdistysten välistä yhteistyötä, kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan ja valvoo nuorten etuja kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa.

Nuorisoneuvostossa on kymmenen varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ovat 14-20-vuotiaita. Kunnanhallitus valitsee nuorisoneuvoston jäsenet vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa joka vuosi syyskuun 1. päivänä.

Kunnanhallitus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nimeävät kukin oman edustajansa, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnan nuorisosihteeri toimii yhteyshenkilönä ja sihteerinä nuorisovaltuuston kokouksissa. Neuvostoon osallistumisesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa kiinnostuksensa ​​nuorisosihteerille Mari-Louise Rönnqvistille, mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi, +358 (0) 50-5345953.