Öppethållningstider

Förskolebarnen går fyra timmar om dagen kl. 09.00 - 13.00.
Kyrkekans övriga öppethållningstider regleras av dagvårdsbehovet.
Skolbarnen i åk.1 och 2 ges möjlighet till vård i Kyrkekans Eftis som finns i Kyrkoby skolas utrymmen. Se närmare "Eftis"