Vår profil

 

Sociala färdigheter och vardagskompetens utgör grunden för vår verksamhet. Vi tränar på att fungera tillsammans i grupp. Barnen får aktivt vara med och fatta beslut men lär sig också att anpassa sig till andra, följa regler och visa hänsyn.
Språk och språklig medvetenhet är ett av våra fokusområden och vi jobbar med språket enligt Bornholmsmodellen. Vi tränar också finska på ett lekfullt sätt i olika vardagliga situationer och genom språkkappsäckar med material som barnen får låna hem.
Tack vare närheten till naturen har vi fina möjligheter till utomhuspedagogik. Att kombinera lärandemål med frisk luft och rörelse ger mervärde i undervisningen. Vi uppmuntrar barnen till att röra på sig varje dag, både ute och inne. Grupperna har gymnastik i skolan varje vecka och däremellan leker vi rörelselekar, har pausgymnastik och tränar korsrörelser och motorik.
Skolans slöjdsal används också regelbundet och tack vare de lärmiljöer skolan erbjuder blir förskolebarnen bekanta med byggnaden och känner sig tryggare inför skolstarten. 
IKT finns med som ett naturligt inslag i verksamheten. Barnen utforskar och dokumenterar med hjälp av iPad och pedagogiska appar som ett komplement i förskoleundervisningen.