Tapaturmat koulussa/esikoulussa tai päiväkodissa

Jos koulussa sattuu oppilastapaturma, kouluterveydenhoitaja tai joku muu aikuinen antaa ensiapua. Tarvittaessa käännytään ensiavun puoleen. Koulu yrittää tavoittaa oppilaan huoltajan, niin että joku voi hakea lapsen koulusta tai ensiavusta.

Jos lapsi viedään kotoa ensiapuun koulutiellä tai koulussa tapahtuneen tapaturman vuoksi ja jos lapsi saa lähetteen sairaalassa tehtäviin jatkotutkimuksiin, on sairaalassa lasta vastaanottavalle henkilölle ilmoitettava, että kyseessä on koulutapaturma.

Koulu tekee "vahinkoilmoituksen", joka lähetetään vakuutusyhtiölle (jäljennös tästä tulee lähettää Päivähoito- ja opetusosaston toimistoon). Jos tapaturma aiheuttaa väistämättömiä ja välittömiä kuluja kuljetuksesta tai hoidosta, tulee huoltajan lähettää kuitit koululle, jotta hän voi saada siitä korvausta vakuutusyhtiöltä. Koulu lähettää kuitit päivähoito- ja opetusosaston toimistoon.

Vakuutus kattaa:

Tapaturman, joka on sattunut

  • koulussa/esikoulussa/päiväkodissa
  • koulutiellä
  • lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvän toiminna yhteydessä
  • leirikoulussa kotimaassa. Vakuutus ei korvaa sairastumisesta tai matkatavaran katoamisesta aiheutuvia kuluja. Jos oppilas osallistuu leirikouluun ulkomailla, on matkustusajaksi otettava erillinen vakuutus.
  • koulukuljetuksen, joka on tarpeen tapaturman takia
  • rikki menneet silmälasit, jos lääkäri on todennut että lapsella on tapaturmasta johtuvia haavoja, naarmuja tai vammoja.
  • Oppilaan kuljettamisesta omalla autolla maksetaan korvausta enintään 0,33 euroa/kilometri

Pedersören kunnalla on sopimus POHJOLA-vakuutusyhtiön kanssa.