Lapset & koulu Oppilashuolto Kouluterveydenhuoltaja

Kouluterveydenhuoltaja

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seurata lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja terveyttä säännöllisillä terveystarkastuksilla koulussa vähintään kerran lukuvuodessa. Kouluterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolan työtä ja pyrkii havaitsemaan aikaisessa vaiheessa mikäli lapsi tarvitsee tukea kehityksessään. Kouluterveydenhuolto antaa neuvontaa ja tukea vanhemmille terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Yhteistyö koulun henkilöstön ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa korostuu. Kouluterveydenhuolto pyrkii vahvistamaan koululaisten terveitä elintapoja.

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhuoltaja, joka käy säännöllisesti koulussa tekemässä terveystarkastuksia. Tämän lisäksi koululääkäri tekee lapsen perusteellisen terveystarkastuksen ainakin 3 kertaa perusopetuksen aikana. Kouluterveydenhuoltajat osallistuvat koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien työhön.

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon puhelinneuvonta: 
maanantai - perjantai 8.00-9.00, Puh. 067861235