Kontaktuppgifter och personal

Lärarrum: 06 7850 529
Förskolan: 076 7850 542

Eftis: 050 344 7862
Köket: 06 7850 531

Purmo skolas skjutstelefon: 044 762 6991

Rektor: Mats Höglund 06 7850 530, 040 560 4934

Skolans lärare

Åk 1      Sara Jansson 
Åk 2      Marina Lillqvist
Åk 3      Pia Lönnqvist
Åk 4      Carola Vikström
Åk 5      Björn Kronholm
Åk 6      Mats Höglund 

Speciallärare   Annika Strandvall   
Timlärare        Ida-Sofi Pettersson, Jim Östman  

Övrig personal

Ann-Sofi Ede, skolgångsbiträde
Louise Holmäng, skolgångsbiträde
Jennie Käcko, eftisledare
Johanna Sundfors-Peltola, eftisledare
Ann-Christin Ede, ansvarig kokerska
Bodil Backlund, städare
Oksana Zamkova, städare

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235