Studiehandledning

Syftet med elevhandledningen är att stödja och hjälpa eleverna att klara sina studier i den grundläggande utbildningen så väl som möjligt och fatta ändamålsenliga och personliga beslut om utbildning, studievägar, yrke och vardagsliv.

 Elevhandledning består av individuella samtal, lektioner i klass samt smågruppshandledning. Under årskurserna 7-9 har eleverna sammanlagt 2 årsveckotimmar elevhandledning i klass. Under årskurs 7 och 8 har eleverna ½ årsveckotimme och under årskurs 9 1 årsveckotimme.

Prao

Under årskurs 9 har eleverna möjlighet att under 2 veckor bekanta sig med arbetslivet.

Heidi Storbacka

Mera information gällande ansökningar och fortsatta studier ges av studiehandledarna:

Peter Kotkamaa, tel, 06-7850 260, e-post: peter.kotkamaa@pedersore.fi

Heidi Storbacka, tel. 06-7850 240, e-post: heidi.storbacka@pedersore.fi