Kontaktuppgifter och personal

Lärarrummet (06) 7850 536
Rektorn (06) 7850 535
Köket 044-7338 817

ytteresse.skola@pedersore.fi
fornamn.efternamn@pedersore.fi 

Rektor Frank Hjulfors

Klasslärare

1 Johanna Eklund
2 Tina Granvik-Storbacka
3 Kristine Grön
4a Nina Storing
4b Daniel Gunell
5a Marika Lassfolk
5b Stefan Tolvers
6a Emil Sundqvist
6b Annika Kass

Timlärare Jenna Ström

Specialklasslärare Ann-Britt Forsblom

Speciallärare Darling Esselström-Antikainen (Ida Majors från 1.1.2024)                

Övrig personal

skolg.bitr:  Solveig Vähäkangas
skolg.bitr:  Ellinor Westerlund
skolg.bitr:  Malin Sundqvist 
ansv.kock: Marianne Roslund
kock:         Mariann Högnäs 
köksbitr:    Viveka Eklund
köksbitr:    Charlotte Häggman  
städare:     Anna Lund 
städare:     Cicilia Gunell 
städare:     Ida Flink
ansv.gårdskarl: Bernt Borgmästars
bibliotekarie: Lise-Lotte Vähäkangas
skolfarfar Alf Snellman hjälper oss en dag i veckan

Fastighetsskötare 

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235