Ilppa

Voit ilmoittaa sekä terveydensuojelulain että elintarvikelain mukaan ilmoitusvelvolliset toiminnat ​​ilpan kautta. Täältä löydät lisätietoa siitä, onko toimintasi terveydensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollista toimintaa. Täältä löydät lisätietoa siitä, onko toimintasi elintarvikelain mukaista ilmoitusvelvollista toimintaa. Jos et ole varma onko toimintasi ilmoitusvelvollinen, ota yhteyttä Ympäristöterveyteen.

Toimijan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta vähintään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Jos toiminta lakkautetaan tai toimija vaihtuu, on terveysvalvonnalle ilmoitettava asiasta lomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse.
Lihaa tai kalaa käsittelevän laitoksen perustamista varten elintarvikeyrittäjän tulee hakea hyväksymistä erillisellä hakumenettelyllä. 

Rekisteröity elintarviketoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja
lopettamisesta (esim. leipomot, elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, sekä säännöllinen ulkomyynti) voit käyttää sähköistä ilmoituspalvelua ilppa.

Ilpassa ei voi tällä hetkellä ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. 

Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

  1. Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
  2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
  3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.
  4. Elintarvikelain mukaisessa toiminnassa pohjapiirustus on pakollinen liite. Valvonnan kannalta myös seuraavat liitteet voivat olla tarpeen: suunnitelma omavalvonnasta, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta, tieto mahdollisista muista vireillä olevista luvista/ilmoituksista ja selvitys ilmanvaihdosta. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia.

Asian käsittelyn eteneminen

  1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
  2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
  3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
  4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia. Maksutaksat ovat valvontayksikkökohtaisia.

Ohje Suomi.fi-tunnistautumiseen sekä valtuuksien antamiseen

Ennen kuin voit kirjautua ilppa-sovellukseen, on sinulla oltava yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus. Lisätietoa siitä, kuka voi antaa tarvittavan valtuutuksen ja miten se tapahtuu, löydät Suomi.fi-palvelusta ja Ruokavirastosta.

 

Ilmoituslomakkeet toiminnoille joita et voi ilmoittaa ilpan kautta

Ilmoitus elintarvikkeiden alkutuotannosta

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Vesilaitoksen hyväksymishakemus (ruotsiksi)