Sisäilmasto

Terveyteesi ja kotisi sisäilmaympäristöön vaikuttavat useat eri tekijät, esimerkiksi ilmanlaatu. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan asunnon ja muiden sisätilojen sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun, ilmanvaihdon ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Asun-nossa ja muus¬sa oleskelutilassa ei saa olla myöskään eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Lisätietoa