Ajankohtaista Kallan valvontasuunnitelma ja taksa vuodelle 2023 päivitetään
7.9.2023

Kallan valvontasuunnitelma ja taksa päivitetään

Kallan Ympäristöterveys aloittaa valvontasuunnitelman 2024 ja taksan päivittämisen vuodelle 2024. Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon toimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman sekä terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat. Kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Valvontasuunnitelmaehdotukseen on kirjattu terveydensuojelun lakisääteiset tehtävät, tavoitteet sekä mahdolliset painopistealueet ja priorisointiohjeet. Valvontasuunnitelma sisältää suunnitelman maksullisesta valvonnasta ja näytteenotosta.

Palautetta koskien valvontasuunnitelman ja taksan päivitystä voi lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: kallan@pedersore.fi