Aktuellt Kallan uppdaterar tillsynsplaner och avgiftstaxa
7.9.2023

Kallan uppdaterar tillsynsplaner och avgiftstaxa

Miljöhälsan Kallan påbörjar arbetet med att uppdatera tillsynsplanerna för år 2024 och avgiftstaxan inför år 2024. Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen kräver att kommunen utövar en planmässig och högklassig tillsynsverksamhet.

I tillsynsplanen beaktar man den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen samt det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskydd. Det riksomfattande tillsynsprogrammet innehåller ett program för riksomfattande livsmedelstillsyn samt tillsynsprogram för hälsoskyddslagen och tobakslagen.

Innehållet i den kommunala tillsynsplanen bestäms i en förordning av statsrådet. Tillsynsplanen innehåller hälsoskyddets lagstadgade uppgifter, mål samt eventuella tyngdpunktsområden och prioriteringsanvisningar. I tillsynsplanen ingår en plan för den avgiftsbelagda tillsynen och provtagningen.

Respons gällande uppdateringen av taxan och tillsynsplanen kan sändas till följande e-postadress: kallan@pedersore.fi.