Ajankohtaista Lillbyn pyörätien rakentaminen maksaa miljoona euroa – lisärahoitusta tarvitaan
26.3.2024
Pyöreä liikennemerkki, joka osoittaa, että kyseessä on  jalankulku- ja pyörätie. Lisäteksti: Sallittu mopoille.

Lillbyn pyörätien rakentaminen maksaa miljoona euroa – lisärahoitusta tarvitaan

Pyörätien toteuttaminen maantielle 741 välille Sliipintie ja Jepuantie Lillbyssä maksaa miljoona euroa. Tämän vuoden talousarviossa hankkeeseen on varattu 450 000 euron määräraha, mikä ei riitä. Kunnanvaltuusto päättää todennäköisesti lisämäärärahasta kokouksessaan 22. huhtikuuta.

Pyörätien rakentaminen ja sen rahoitus olivat kunnanhallituksen asialistalla maanantaina. Asiasta käytiin pitkä keskustelu, joka päättyi äänestykseen.

Kustannusarviota on päivitetty suunnitteluprosessin aikana, kun on käynyt ilmi, että löytyy haastavia osuuksia, jotka vaativat lisätoimenpiteitä, kuten noin 378 metrin pituisen jalkakäytävän rakentaminen. Konsultin mukaan kokonaiskustannukset ovat miljoona euroa, josta 727 000 euroa on rakennuskustannuksia. 135 000 euroa on jo käytetty suunnitteluun ja selvityksiin.

Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa, äänestyksen jälkeen, 450 000 euron määrärahan pyörätielle. Tekninen lautakunta on nyt maaliskuussa todennut, että määräraha ei riitä, mutta lautakunta esitti silti kunnanhallitukselle, että työt aloitettaisiin tämän vuoden budjettivaroilla. Jäljelle jäävät varat hyväksyttäisiin sitten vuoden 2025 talousarviossa.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors katsoi asian valmistelussaan, ettei hanketta voida käynnistää näin suurella alirahoituksella. Hän ehdotti, että koko rakennushanke siirretään vuoden 2025 talousarviovalmisteluun.

Christine Sten ehdotti kunnanhallituksen kokouksessa, että pyörätielle myönnettäisiin tänä vuonna 427 000 euron lisämääräraha. Häntä kannattivat mm. Joakim Lasén ja Paulina Grön. Äänestyksessä Stenin ehdotus sai kuusi ääntä, kun taas viisi jäsentä kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.

Äänestystulos tarkoittaa, että asia siirtyy kunnanvaltuuston päätettäväksi. Valtuusto päättää todennäköisesti 427 000 euron lisämäärärahasta kokouksessaan 22. huhtikuuta.

Pyörätien suunnittelu on loppusuoralla, ja uusi tiesuunnitelma asetetaan alustavasti nähtäville kesällä 2024.

Rakennushanke koskee 1,8 kilometrin pituista pyörätietä välille Sliipintien ja Jepuantien maantien 741 varrelle Lillbyssä. 

Pyörätien päivitetty kustannusarviot

  • Suunnittelu ja selvitykset: 135 000 euroa (jo toteutunut).
  • Rakennuskustannukset: 727 000 euroa
  • Seuranta + muut: 140 000 euroa
  • Yhteensä: 1 002 000 euroa