Aktuellt Cykelväg i Lillby kostar en miljon – tilläggspengar krävs
26.3.2024
Ett runt trafikmärke för gång- och cykelväg. Tilläggstext: Tillåtet för mopeder.

Cykelväg i Lillby kostar en miljon – tilläggspengar krävs

Det kostar en miljon euro att förverkliga cykelvägen i Lillby. I årets budget finns ett anslag på 450 000 euro. Det räcker inte. Kommunfullmäktige tar troligen ställning till ett tilläggsanslag på 427 000 euro på sitt möte 22 april.

Cykelvägen och dess finansiering var på agendan i kommunstyrelsen i måndags. Det blev en lång diskussion som slutade i omröstning.

Kostnadsberäkningen har uppdaterats under planeringens gång eftersom det visat sig att det finns vissa utmanande avsnitt som kräver tilläggsåtgärder, bland annat en trottoar på ca 378 meter. Enligt konsulten blir totalkostnaden 1 miljon euro, varav byggkostnaderna utgör 727 000 euro. 135 000 euro är redan förbrukat i planering och utredningar.

Kommunfullmäktige beviljade – efter omröstning – ett anslag på 450 000 euro för cykelvägen i december. Tekniska nämnden har nu i mars konstaterat att anslaget inte räcker till, men nämnden föreslog ändå för kommunstyrelsen att arbetet påbörjas med årets budgetmedel. Resterande anslag skulle då beviljas i budgeten för 2025.

Kommundirektören Stefan Svenfors ansåg i sin beredning att projektet inte kan inledas med så stor underfinansiering. Kommundirektören föreslog i stället att hela byggprojektet hänförs till budgetberedningen för 2025.

På kommunstyrelsens möte föreslog Christine Sten att cykelvägen ska beviljas ett tilläggsanslag på 427 000 euro i år. Hon understöddes av Joakim Lasén och Paulina Grön. I omröstningen fick Stens förslag sex röster, medan fem ledamöter stödde kommunsdirektörens förslag.

Omröstningens resultat innebär att ärendet går till kommunfullmäktige för avgörande. Fullmäktige tar troligen ställning till ett tilläggsanslag på 427 000 euro på mötet den 22 april.

Planeringen av cykelvägen är på slutrakan, och den nya vägplanen läggs preliminärt till påseende i sommar.

Byggprojektet gäller en cykelväg på 1,8 kilometer mellan Slipvägen och Jeppovägens korsning längs landsväg 741 i Lillby.

Aktuell kostnadsberäkningar för cykelvägen

  • Planering och undersökningar: 135 000 euro (redan förverkligade)
  • Byggkostnader: 727 000 euro
  • Övervakning + övrigt: 140 000 euro
  • Totalt: 1 002 000 euro