Ajankohtaista Ministeri tukee Pedersören lukemista edistävää työtä
15.11.2021

Ministeri tukee Pedersören lukemista edistävää työtä

Pedersöre työskentelee laajalla rintamalla ja pitkäjänteisesti edistääkseen oppilaittensa lukuhalua ja luetun ymmärtämistä. Opetusministeri Li Andersson tarjoaa vetoapua ja korostaa lukemisen tärkeyttä Pedersören oppilaille, opettajille ja vanhemmille videotervehdyksessä.

Videotervehdys näytetään Pedersöre-koulujen vanhempainkokouksissa tänä syksynä ja talvena. ”Ensi-ilta” on Sursik skolan 7.-luokkalaisten vanhempainkokouksessa keskiviikkona 17. marraskuuta. Noin kahdeksan minuutin pituisessa tervehdyksessä Li Andersson sanoo, että lukutaito on paras tae siitä, että pysytään mukana maailman ja yhteiskunnan kehityksessä. Hän huomauttaa, että kyse ei ole vain kirjojen lukemisesta. Kyseessä on myös kyky tulkita erilaisia tekstejä, kuvia, videoita, lauluja ja puheita.

– Monipuolinen lukutaito on yksilön näkökulmasta tie korkea-asteen koulutukseen ja sitä kautta myös monipuolisempiin mahdollisuuksiin elämässä. Ei ole siis liioiteltua sanoa, että lukutaito on jatkuvan oppimisen, ihmisen kehityksen ja paremman tulevaisuuden edellytys, Andersson sanoo videolla.

Hän nostaa esiin Suomen menestys lukutaitotutkimuksissa – mutta huomauttaa samalla, että lasten ja nuorten lukutaito ja kiinnostus lukemista kohtaan ovat laskussa.

Tietotason heikkeneminen näkyy erityisesti pojilla, joiden vanhemmilla on vain peruskoulutus eivätkä harrasta kulttuuritoimintaa kovin paljon kotona.

– Olen erittäin iloinen kuullessani, että olette Pedersöressä jo ottaneet lukutaidon kehittämisen haasteen vastaan niin vakavasti. Toivotan teille kaikkea hyvää jatkuvassa työssänne tehdäksenne luku- ja kirjoitustaidosta positiivinen osa kaikkien lasten ja nuorten arkea, Andersson sanoo videolla.

Tervehdys julkaistaan myös Pedersören kunnan Youtubekanavalla ja kunnan verkkosivustolla, yllä olevassa videosoittimessa.

Ministerin tervehdys sopii hyvin yhteen Pedersöressä käynnissä olevaan laajaan työhön lukemisen edistämiseksi. Kunta on jo vuosikausia kannustanut oppilaita lukemaan, mutta siitä huolimatta oppilaiden luetun ymmärtämisen taito on heikentynyt.

Tämän osoittaa sekä vuoden 2018 PISA-tulokset että Sursikin 7.-luokkalaisilla teetetyn jokavuotisen luetunymmärtämiskokeen tulokset.

– Suuntaus on aleneva sekä pojille että tytöille. Pedersören oppilaat hallitsevat yleensä oikeinkirjoitusta, mutta heillä on heikko luetun ymmärtämisen taito, tiivistää Sursik skolan apulaisrehtori Carola Sjöblom.

Opetusjohtaja Rolf Sundqvistin mukaan kunta on joutunut reagoimaan negatiiviseen kehitykseen.

–Koulussa meidän on opittava lukemaan ja ymmärtämään lukemamme. Jos emme kuntana tee mitään, meillä on pian nuoria, jotka eivät ymmärrä kirjoitettua tekstiä. Luetun ymmärtäminen on tärkeä taito kaikissa oppiaineissa. Lukukulttuuri on kaikkien asia, Sundqvist sanoo.

Esimerkkinä tästä on lukemisen roolimalleiksi asettuneet kunnan johtavat valtuutetut, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Niclas Sjöskog ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johanna Holmäng. He tulevat kertomaan omasta suhteestaan lukemiseen lyhyissä videoissa, jotka julkaistaan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Kunnan työ lukemisen edistämiseksi on meneillään useissa hankkeissa, joille on myönnetty ministeriön ja Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen apurahoja. Nämä ovat:

Luetun ymmärtäminen keskipisteessä

Svenska folkskolans vänner-yhdistyksen tuki 13 000 euroa, kunnan osuus 1 455 euroa.

Hanke aloitettiin jo vuonna 2018 konkreettisena ja ensimmäisenä toimenpiteenä, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden kykyä ymmärtää ja tulkita kirjoitettua tekstiä. Työryhmä syventyi luetun ymmärtämistä käsittelevään tutkimusaineistoon ja kirjoitti menetelmäkirjan, joka valmistui keväällä 2021. Kirjassa ”Läsa, tänka och förstå” (vapaa suom. ”Lue, ajattele ja ymmärrä”) on hyviä malleja, joiden avulla opettajat voivat kehittää oppilaiden luetun ymmärtämistä. Kirja on jaettu kaikille kunnan opettajille, esikoulusta ysiluokkaan.

Lisäksi hankkeella halutaan luoda positiivisia asenteita lukemista kohtaan ja lisätä lukemisen kiinnostusta oppilaiden, huoltajien ja opettajien keskuudessa.

Lukutaitoa ja lukukulttuuria vahvistavia toimenpiteitä: Joka akuinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön apuraha 48 000 euroa, kunnan osuus 12 000 euroa.

Kolmiosainen hanke Sursik skolassa lukuvuonna 2021–2022.

Osa 1 käsittelee luetun ymmärtämisen kirjan ”Läsa, tänka och förstå” hyvien mallien toteuttamista käytännössä. Äidinkielen opettaja Ann-Christine Enqvist on palkattu projektityöntekijäksi, joka opastaa ja tukee opettajakollegoitaan opettamaan oppilaille luetun ymmärtämistä samalla kun he opettavat ainettaan. Sursik on myös ottanut käyttöön sanaviikkoja, jolloin opettaja ja oppilaat aloittavat jokaisen oppitunnin pohtimalla 15 minuutin ajan aineeseen liittyviä sanoja.

Toisen osan kohderyhmä on lukivaikeuksista kärsiviä oppilaita. Erityisopettaja Johanna Skog harjoittaa lukemista oppilaiden kanssa kuuden viikon jaksoissa.

Hankkeen kolmannessa osassa pyritään lisäämään oppilaiden lukumotivaatiota ja luomaan lukuhalua kaikkien oppilaiden keskuudessa. Kunnan erikoiskirjastonhoitaja Lisa Ahlvik ja projektikoordinaattori Katarina Barkar vierailevat tunneilla ja pitävät pelillistettyjä kirjakeskusteluja ja antavat kirjavinkkejä. Pedersören luokissa 1–6 ja esikouluissa on aiemmin pidetty pelillistettyjä kirjakeskusteluja.

Läskoordinator (Lukukoordinaattori)

Opetus- ja kulttuuriministeriön apuraha17 000 euroa, kunnan osuus 1 890 euroa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaat esikoulusta peruskoulun toiseen luokkaan. Tarkoituksena on herättää lasten kiinnostus lukemista kohtaan ja kehittää koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä. Projektikoordinaattori Katarina Barkar ja erikoiskirjastonhoitaja Lisa Ahlvik vierailevat yksiköissä ja työskentelevät ryhmissä Sanna Manderin Nyckelknipan-kirjan pohjalta. Kirja kertoo kerrostalosta, jossa on paljon erilaisia asukkaita. Kirjan päähenkilö on hukannut avaimensa ja menee talon eri asuntoihin ja tapaa kaikki siellä asuvat, kuten Godis-Harry (suom. Nami-Harry) och Tant Pedant (suom.) Pedantti-täti). Oppilaat saavat tehtäväkseen kuvitella, kuka on kertomuksen päähenkilö, ja rakentaa tälle asunnon. Kun Ahlvik ja Barkar tekevät vastavierailun ryhmissä, oppilaat pääsevät esittelemään asuntojaan toisilleen.

Verkkosivuilla projektipedersore.wordpress.com on tietoa kaikista Pedersören koulujen ja varhaiskasvatuksen käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista.