Aktuellt Minister ger Pedersöre draghjälp i läsrörelsen
15.11.2021

Minister ger Pedersöre draghjälp i läsrörelsen

Pedersöre jobbar på bred front och långsiktigt, för att höja sina elevers läsglädje och läsförståelse. Undervisningsministern Li Andersson ger draghjälp och betonar läsningens betydelse i en videohälsning till elever, lärare och föräldrar.

Videohälsningen kommer att visas på föräldramöten i skolor i kommunen den här hösten och vintern. Först ut är föräldramötet för sjuornas vårdnadshavare i Sursik skola onsdagen den 17 november. I den cirka åtta minuter långa hälsningar talar Li Andersson om att läskunnighet är den bästa garantin för att man ska kunna hänga med i världens och samhällets utveckling. Hon påpekar att det inte handlar bara om att läsa böcker. Det handlar också om att kunna tolka olika slags texter, bilder, videor, låtar, tal och reflektera över dem.

– Ur individens synvinkel är mångsidig läskunnighet en väg till högre utbildning och på det sättet också till att få mångsidigare möjligheter i livet. Det är alltså ingen överdrift att säga att läskunnigheten är ett krav för kontinuerligt lärande, för mänsklig utveckling och för en bättre framtid, säger Andersson i videon.

Hon lyfter upp Finlands framgångar i läskunnighetsundersökningar – men att läskunnigheten och läsintresset samtidigt minskar bland barn och unga. Nedgången i kunskapsnivån är särskilt tydlig hos pojkar vars föräldrar bara har en grundutbildning och kanske inte har så mycket kulturella aktiviteter hemma.

– Jag är väldigt glad att höra att ni i Pedersöre redan har tagit er an utmaningen om att utveckla läskunnigheten på ett så stort allvar. Och jag önskar er all lycka till i ert fortsatta arbete med att göra läs- och skrivkunnigheten till en positiv del av alla barn och ungas vardag, säger Andersson i videon.

Hälsningen publiceras också i kommunens Youtubekanal och i videospelaren här ovanför.

Ministerns hälsning ramar in det omfattande arbete som pågår kring läsrelaterade utmaningar i Pedersöre. Kommunen har redan i många år satsat på läsfrämjande projekt, men trots det har elevernas läsförståelse försämrats. Det visar både Pisaresultaten från 2018 och resultaten från det test som speciallärarna gör med sjuorna i Sursik skola varje år.

– Kurvan var nedslående, både för pojkar och flickor. Pedersöreelever är i allmänhet bra på att stava, men de har dålig läsförståelse, sammanfattar Carola Sjöblom, biträdande rektor i Sursik.

Enligt utbildningsdirektören Rolf Sundqvist har kommunen varit tvungen att reagera på den negativa utvecklingen.

– När vi går i skola måste vi lära oss läsa och förstå vad vi läser. Om vi som kommun inte gör något har vi snart ungdomar som inte förstår skriven text. Läsförståelsen är viktig i alla ämnen. Läskultur är allas angelägenhet, säger Sundqvist.

Ett exempel på det är att kommunens ledande förtroendevalda, kommunfullmäktiges ordförande Niclas Sjöskog och styrelseordförande Johanna Holmäng ställer upp som läsande förebilder. De kommer att berätta om en speciellt läsupplevelse i korta videoklipp som publiceras i kommunens sociala mediekanaler.

Kommunens arbete att främja läsningen pågår i flera projekt, som beviljats bidrag från ministeriet och föreningen Svenska Folkskolans vänner. Dessa är:

Läsförståelse i fokus

13 000 euro i understöd från Svenska Folkskolans vänner, kommunal andel 1 455 euro.

Projektet inleddes redan 2018 som en konkret och första åtgärd med målsättningen att förbättra elevernas förmåga att förstå och tolka skriven text. En arbetsgrupp läste in sig på forskning om läsförståelse och skrev en metodikbok, som blev klar våren 2021. Boken ”Läsa, tänka och förstå” innehåller goda modeller för hur lärare kan utveckla elevernas läsförståelse. Guiden har delats ut till alla kommunens lärare, från förskolan till åk 9. Dessutom vill man inom projektet skapa positiva attityder till läsningen och öka läsintresset hos elever, vårdnadshavare och lärare.

Åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen

48 000 euro i bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet, kommunens andel 12 000 euro.

Ett tredelat projekt i Sursik skola läsåret 2021–2022.

Del 1 går ut på att omsätta de goda modellerna i läsförståelseboken ”Läsa, tänka och förstå” i praktiken. Modersmålsläraren Ann-Christine Enqvist är projektanställd för att coacha och stöda sina lärarkollegor att undervisa eleverna i läsförståelse samtidigt som de undervisar sitt eget ämne. Sursik har också infört ordveckor, då varje lektion under veckan inleds med att lärare och elever jobbar med ord som anknyter till lektionens ämne.

Del 2 riktar in sig på lässvaga elever i årskurs 7. Specialläraren Johanna Skog lästränar med lässvaga elever i sexveckorsperioder.

Del 3 strävar efter att höja elevernas läsmotivation och skapa läslust hos alla elever. Kommunens specialbibliotekarie Lisa Ahlvik och projektkoordinatorn Katarina Barkar besöker klasserna och gör spelifierade boksamtal och bokpratar om olika böcker. Spelifierade boksamtal har tidigare genomförts i de lägre årskurserna och förskolorna i Pedersöre.

Läskoordinator

17 000 euro o bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet, kommunens andel 1 890 euro.

Projektets målgrupp är elever i förskolan upp till årskurs 2. Syftet är att skapa barnens läsintresse och utveckla samarbetet mellan skolan och biblioteket. Projektkoordinatorn Katarina Barkar och specialbibliotekarie Lisa Ahlvik besöker enheter och jobbar i grupperna utgående från Sanna Manders bok Nyckelknipan. Boken handlar om ett höghus med många olika invånare. Bokens huvudperson har tappat sin nyckel och går in i de olika lägenheterna i huset och träffar alla som bor där, t ex Godis-Harry och Tant Pedant. Eleverna får i uppdrag att fantisera om vem som är huvudpersonen och bygga personens lägenhet. När Ahlvik och Barkar gör ett återbesök i grupperna får eleverna presentera sina lägenheter för varandra.

Mer information om de pågående och en del avslutade projekt finns här: Projekt inom småbarnspedagik, förskola och skola i Pedersöre.