Ajankohtaista Tietoa Ukrainasta tuleville
5.4.2022

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ ТА ВИХОВАННЯ, ЯКУ ПРОПОНУЄ МУНІЦІПАЛІТЕТ ПЕДЕРСЕРЕ ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ З УКРАЇНИ

 

Муніципалітет Педерсере вітає всіх та запрошує до дошкільної освіти та школи/дошкільного закладу. Найкращою альтернативою для дитини, яка не володіє фінською чи шведською, є  підготовче навчання,  під час якого дитина має змогу вивчати мову та інші предмети.              

У Фінляндії освіта для дітей та молоді  безкоштовна. Під час перебування в закладах освіти дитина забезпечена безкоштовним гарячим харчуванням. Крім того, діти та молодь безкоштовно отримують книги та інші матеріали, які використовуються у навчанні.  

За дошкільну освіту стягується плата виходячи з доходу сім'ї. Залежно від доходу дошкільна освіта також може бути безкоштовною. У дошкільному навчальному закладі гаряче харчування протягом дня надають у дитячому садку або у сімейному дитячому садочку.  

За потреби додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті муніципалітету:   https://www.pedersore.fi/fi ja https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/

ОСВІТА ДЛЯ МАЛЯТ (0-5 років)

Діти мають право на дошкільну освіту. Є можливість претендувати на місце в дошкільному закладі для дитини дошкільного віку. Термін обробки заявки – 4 місяці, а в разі непередбаченого виходу батьків на ринок праці – 2 тижні. Всю інформацію щодо подачи  заявки на місце в закладі дошкільної освіти та умови влаштування дитини, можна дізнатися на сайті муніципалітету: https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/varhaiskasvatus/

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (6 років)

Дошкільна освіта починається з серпня того року, в якому дитині виповнюється 6 років. Дитина має право на дошкільну освіту за місцем її проживання. Більше інформації про дошкільну освіту – на сайті міської ради. https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/esikoulu/

БАЗОВЕ НАВЧАННЯ (7-16 років)

Базове навчання починається в серпні того року, в якому дитині виповнюється 7 років. Усі діти молодшого шкільного віку, які проживають у Педерсоре, мають право ходити до школи. Більше інформації про базову освіту в Педерсоре можна знайти на веб-сайті муніципалітету https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/pedersoeren-koulut/

 ПІДГОТОВЧЕ НАВЧАННЯ

Учням, які ще не володіють шведською чи фінською мовою, пропонують навчання, яке готує їх до базової освіти. Метою підготовчого навчання є вивчення первинного рівня шведської або фінської мови та ознайомлення з фінською школою.

Підготовче навчання організовано для учнів початкової школи в школі Коллбю та для старшокласників у школі Сурсік.

У підготовчих класах учні вивчають шведську мову, ключові поняття з інших предметів, а також мають змогу придбати інші навички, необхідні для початку базової освіти. Для кожного учня складається індивідуальний план навчання, де визначаються цілі підготовчого навчання. Учні якомога швидше розпочинають навчання в шведських групах з предметів, які вони можуть опанувати, незважаючи на недостатні мовні навички. Підготовче навчання триває максимум один рік (24 - 26 годин на тиждень). Коли учні оволодіють достатніми мовним рівнем, вони можуть перейти до класу базової освіти, який відповідає їхньому віку та навичкам.

Бланк заявки на підготовче навчання подається до відділу освіти і навчання, nancy.thylin@pedersore.fi

Інформація щодо підтримки навчання в базовій освіті дітей та молоді, які прибули з України, розміщена на сайті Національної ради освіти.
https://www.oph.fi/en/development/supporting-learning-basic-education-children-and-young-people-who-have-fled-ukraine 

Діти та молодь, яким надано посвідчення на проживання з тимчасовим захистом або які є шукачами притулку та пройшли медичний огляд, приймаються до шкіл, як тільки це стає доцільним з урахуваням особистих обставин.

 

__________________________________________

Tietoa Pedersören kunnan tarjoamasta opetuksesta ja kasvatuksesta Ukrainasta tuleville

 

Pedersören kunta toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi varhaiskasvatukseen ja kouluun/esiopetukseen. Paras vaihtoehto lapselle, joka ei osaa suomea tai ruotsia, on paikka valmistavassa opetuksessa, jossa opitaan kieltä ja muita oppiaineita.

Lasten ja nuorten koulutus on Suomessa maksutonta. Maksuton, lämmin ateria sisältyy jokaiseen esiopetus- ja koulupäivään. Lisäksi lapset ja nuoret saavat maksutta opetuksessa käytettävät kirjat ja muut materiaalit.

Varhaiskasvatuksesta peritään maksu perheen tulojen mukaan. Tuloista riippuen varhaiskasvatus voi olla myös maksutonta. Varhaiskasvatuspäivään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa sisältyy yksi lämmin ateria.

Lisätietoja on kunnan verkkosivuilla:  https://www.pedersore.fi/ ja https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/

VARHAISKASVATUS (0–5-vuotiaat)

Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea alle kouluikäiselle lapselle. Käsittelyaika on 4 kuukautta ja vanhemman äkillisessä työllistymistilanteessa 2 viikkoa. Varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa tietoa kunnan verkkosivuilta:  https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/varhaiskasvatus/

ESIOPETUS (6-vuotiaat)

Esiopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Lapsella on oikeus esiopetukseen lähellä lapsen kotiosoitetta. Lisätietoja esiopetuksesta on kunnan verkkosivuilla: https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/esikoulu/

PERUSOPETUS (7–16-vuotiaat)

Perusopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Kaikilla Pedersöressä asuvilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus käydä koulua. Lisätietoja perusopetuksesta Pedersöressä on kunnan verkkosivuilla: https://www.pedersore.fi/fi/lapset-and-koulu/pedersoeren-koulut/

VALMISTAVA OPETUS

Oppilaille, jotka eivät vielä osaa suomen tai ruotsin kieltä, tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen tarkoitus on opetella suomen tai ruotsin kielen alkeet ja tutustua suomalaiseen kouluun.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakoululaisille Kållby skolassa ja yläkoululaisille Sursik skolassa.

Valmistavissa luokissa opetellaan ruotsia, muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä sekä muita valmiuksia, joita tarvitaan perusopetuksen aloittamiseksi. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen opinto-ohjelma, jossa määritellään valmistavan opetuksen tavoitteet. Oppilaat aloittavat mahdollisimman pian ruotsinkielisissä opetusryhmissä niissä aineissa, joissa he pärjäävät puutteellisellakin kielitaidolla. Valmistavaa opetusta annetaan enintään vuoden ajan (24–26 tuntia viikossa). Kun oppilailla on riittävä kielitaito, he voivat siirtyä ikäänsä ja valmiuksiaan vastaavaan perusopetuksen luokkaan.

Ilmoittautumislomake valmistavaan opetukseen toimitetaan täytettynä opetus- ja kasvatusosastolle, nancy.thylin@pedersore.fi.

Tietoa Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukemisesta perusopetuksessa on Opetushallituksen verkkosivuilla. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainasta-paenneiden-lasten-ja-nuorten-oppimisen-tukeminen-perusopetuksessa

Lapset ja nuoret, jotka ovat saaneet tilapäisen suojelun oleskeluluvan tai jotka ovat turvapaikanhakijoita ja joille on tehty terveystarkastus, otetaan kouluihin heti, kun heidän henkilökohtainen tilanteensa sen sallii.