Aktuellt Information för nyanlända från Ukraina
5.4.2022

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ ТА ВИХОВАННЯ, ЯКУ ПРОПОНУЄ МУНІЦІПАЛІТЕТ ПЕДЕРСЕРЕ ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ З УКРАЇНИ

 

Муніципалітет Педерсере вітає всіх та запрошує до дошкільної освіти та школи/дошкільного закладу. Найкращою альтернативою для дитини, яка не володіє фінською чи шведською, є  підготовче навчання,  під час якого дитина має змогу вивчати мову та інші предмети.              

У Фінляндії освіта для дітей та молоді  безкоштовна. Під час перебування в закладах освіти дитина забезпечена безкоштовним гарячим харчуванням. Крім того, діти та молодь безкоштовно отримують книги та інші матеріали, які використовуються у навчанні.  

За дошкільну освіту стягується плата виходячи з доходу сім'ї. Залежно від доходу дошкільна освіта також може бути безкоштовною. У дошкільному навчальному закладі гаряче харчування протягом дня надають у дитячому садку або у сімейному дитячому садочку.  

За потреби додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті муніципалітету: https://www.pedersore.fi/ та https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/

ОСВІТА ДЛЯ МАЛЯТ (0-5 років)

Діти мають право на дошкільну освіту. Є можливість претендувати на місце в дошкільному закладі для дитини дошкільного віку. Термін обробки заявки – 4 місяці, а в разі непередбаченого виходу батьків на ринок праці – 2 тижні. Всю інформацію щодо подачи  заявки на місце в закладі дошкільної освіти та умови влаштування дитини, можна дізнатися на сайті муніципалітету: https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/smabarnspedagogik/

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (6 років)

Дошкільна освіта починається з серпня того року, в якому дитині виповнюється 6 років. Дитина має право на дошкільну освіту за місцем її проживання. Більше інформації про дошкільну освіту – на сайті міської ради. https: // www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/foerskola/

БАЗОВЕ НАВЧАННЯ (7-16 років)

Базове навчання починається в серпні того року, в якому дитині виповнюється 7 років. Усі діти молодшого шкільного віку, які проживають у Педерсоре, мають право ходити до школи. Більше інформації про базову освіту в Педерсоре можна знайти на веб-сайті муніципалітету https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/vara-skolor/

 ПІДГОТОВЧЕ НАВЧАННЯ

Учням, які ще не володіють шведською чи фінською мовою, пропонують навчання, яке готує їх до базової освіти. Метою підготовчого навчання є вивчення первинного рівня шведської або фінської мови та ознайомлення з фінською школою.

Підготовче навчання організовано для учнів початкової школи в школі Коллбю та для старшокласників у школі Сурсік.

У підготовчих класах учні вивчають шведську мову, ключові поняття з інших предметів, а також мають змогу придбати інші навички, необхідні для початку базової освіти. Для кожного учня складається індивідуальний план навчання, де визначаються цілі підготовчого навчання. Учні якомога швидше розпочинають навчання в шведських групах з предметів, які вони можуть опанувати, незважаючи на недостатні мовні навички. Підготовче навчання триває максимум один рік (24 - 26 годин на тиждень). Коли учні оволодіють достатніми мовним рівнем, вони можуть перейти до класу базової освіти, який відповідає їхньому віку та навичкам.

Бланк заявки на підготовче навчання подається до відділу освіти і навчання, nancy.thylin@pedersore.fi

Інформація щодо підтримки навчання в базовій освіті дітей та молоді, які  прибули з України, розміщена на сайті Національної ради освіти. https://www.oph.fi/sv/utveckling/stod-larandet-i-den-grundlaggende-utbildningen-barn-och-unga-som-flytt-fran-ukraina

Діти та молодь, яким надано посвідчення на проживання з тимчасовим захистом або які є шукачами притулку та пройшли медичний огляд, приймаються до шкіл, як тільки це стає доцільним з урахуваням особистих обставин.

 

__________________________________________

Information om utbildning och fostran som Pedersöre kommun erbjuder för nyanlända från Ukraina

 

Pedersöre kommun önskar alla varmt välkomna till småbarnspedagogiken och skolan/förskolan. Det bästa alternativet för ett barn som inte talar finska eller svenska är en plats i den förberedande undervisningen där man lär sig språket och andra läroämnen.

Utbildning för barn och unga är avgiftsfri i Finland. En avgiftsfri, varm måltid ingår i varje förskole- och skoldag. Dessutom får barn och unga utan avgifter böcker och annat material som används i undervisningen.

För småbarnspedagogik tas en avgift ut på basis av familjens inkomster. Beroende på inkomsterna kan småbarnspedagogiken också vara avgiftsfri. Inom småbarnspedagogiken serveras en varm måltid under dagen på daghemmet eller familjedagvården.

Vid behov finns mer information att få på kommunens webbsidor:  https://www.pedersore.fi/ och https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/

SMÅBARNSPEDAGOGIK (0-5-åringar)

Barn har rätt till småbarnspedagogik. Det är möjligt att ansöka om en plats inom småbarns-pedagogiken för ett barn under skolåldern. Handläggningstiden är 4 månader och vid en förälders oförutsedda inträde på arbetsmarknaden 2 veckor. Om hur man ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken finns på kommunens webbsidor:  https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/smabarnspedagogik/

FÖRSKOLEUNDERVISNING (6-åringar)

Förskoleundervisningen börjar i augusti det år då barnet fyller 6 år. Barnet har rätt till förskoleundervisning nära barnets hemadress. Mer information om förskoleundervisning finns att få på kommunens webbsidor. https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/foerskola/

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING (7-16-åringar)

Den grundläggande utbildningen börjar i augusti det år då barnet fyller 7 år. Alla barn i grundskoleålder som bor i Pedersöre har rätt att gå i skola. Mer information om grundläggande utbildning i Pedersöre finns på kommunens webbsidor https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/vara-skolor/

FÖRBEREDANDE UNDERVISNING

De elever som ännu inte talar svenska eller finska erbjuds undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Syftet med den förberedande undervisningen är att eleven ska lära sig grunderna i svenska eller finska samt bekanta sig med den finländska skolan.

Den förberedande undervisningen ordnas för lågstadieelever i Kållby skola och för högstadieelever i Sursik skola.

I de förberedande klasserna studerar eleverna svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. En individuell studieplan görs upp för varje elev, där målen för den förberedande undervisningen bestäms. Eleverna börjar så snart som möjligt i svenska undervisningsgrupper i de ämnen de klarar av trots sina bristfälliga språkfärdigheter. Den förberedande undervisningen ges högst ett år (24 - 26 timmar per vecka). Då elevernas språkfärdigheter är tillräckliga kan de flytta över till en klass inom den grundläggande utbildningen som motsvarar deras ålder och färdigheter.

Anmälningsblanketten för den förberedande undervisningen lämnas in ifylld till avdelningen för utbildning och fostran, nancy.thylin@pedersore.fi .

Information om stöd för lärandet i den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina, finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor. https://www.oph.fi/sv/utveckling/stod-larandet-i-den-grundlaggande-utbildningen-barn-och-unga-som-flytt-fran-ukraina

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande och har genomgått en hälsoundersökning tas emot till skolorna så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden.