Ajankohtaista Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe alkaa
27.2.2024
Dronekuva Pännäisissä sijaitsevasta urheilukeskuksesta. Näkyvissä ovat pysäköintialue, jäähalli ja jalkapallohalli. Teksti kuvassa: Medborgarbudget. Osallistuva budjetointi. Kom med ditt förslag senast 15.3. Jätä ideasi 15.3. 2024 mennessä.

Ideoita kerätään 15. maaliskuuta asti.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe alkaa

Pedersören kunnan osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe on käynnistynyt. Osallistu ja vaikuta sinäkin! Kuntalaiset pääsevät osallistuvan budjetoinnin kautta vaikuttamaan siihen, millä tavalla kunnan talousarvioon varatut 10 000 euroa käytetään.

Ideoita kerätään 15. maaliskuuta asti sähköisellä lomakkeella: Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely kuntalaisille 2024.

Ideointivaiheessa kaikki pedersöreläiset saavat esittää ideoita oman asuinalueensa, kylän tai koko kunnan kehittämiseksi.

Kunta ottaa vastaan kaikenlaisia ehdotuksia, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Kriteerit

Esitettyjen ideoiden on täytettävä tietyt vaatimukset:

  1. Idean tulee olla toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla (2024: 10 000 euroa)
  2. Idean tulee koskea investointia, palvelua, tapahtumaa tai vastaavaa, jolla pyritään edistämään kunnan asukkaiden hyvinvointia
  3. Idean tulee olla suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yhteishyödylliseen tarkoitukseen
  4. Idean on oltava toteutettavissa Pedersören kunnassa
  5. Idean toteuttaminen on oltava kunnan toimivallassa (ei kohdennettu esim. yksityiselle maa-alueelle)
  6. Idean on oltava voimassa olevan kaavan tai kunnan muiden olemassa olevien päätösten mukainen
  7. Idean tulee noudattaa Suomen lakia
  8. Idean toteuttaminen ja ylläpitäminen ei saa aiheuttaa uusia merkittäviä kustannuksia kunnalle.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi etenee vaiheittain

Vaihe 1: Ideointivaihe 27.2.–15.3.

Osallistuva budjetointi alkaa avoimella verkkokyselyllä, jolla kerätään hyviä ideoita. 

Ehdotuksia voivat tehdä sekä kunnassa vakituisesti asuvat että loma-asukkaat. Ehdotuksia voi tehdä useita.

Anna ehdotuksesi: Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely kuntalaisille 2024.

Idean esittäjän nimeä ei julkaista idean yhteydessä. Yhteystiedot tulee ilmoittaa, jotta arviointiryhmä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä lisätietoja varten. 

Vaihe 2: 18.3.–28.3. Ideoiden käsittely

Kunnan viranhaltijoista koostuva ryhmä käy läpi ehdotukset, tekevät alustavan kustannusarvion ja valitsevat 5–10 ehdotusta, jotka etenevät jatkoäänestykseen. Ehdotuksia, jotka eivät täytä kriteerit, ei oteta huomioon.

Priorisoimme ehdotuksia asioista tai palveluista, jotka eivät kuulu kunnan normaaliin toimintaan.

Vuonna 2023 asukasbudjetista myönnettiin varoja uuteen frisbeegolfkenttään Lappforsissa. Tänä vuonna priorisoimme ensisijaisesti ehdotuksia, jotka eivät liity vastaaviin tarkoituksiin.

Vaihe 3: Äänestys 2.–16. huhtikuuta 2024

Omaa suosikkia on mahdollista äänestää 2–16.4.2024 välisenä aikana. Äänestää saavat kunnassa vakituisesti asuvat ja loma-asukkaat. Äänestyslomakkeessa on kohta, johon henkilö ilmoittaa yhteystietonsa ja hyväksyy henkilötietonsa keruun, jotta voidaan tarkistaa, että henkilö täyttää kriteerit.

Vaihe 4: Tulosten julkistaminen ja toteutus

Kuntalaisilta eniten ääniä saanut idea julkaistaan kunnan verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa toukokuussa 2024.

Voittava ehdotus toteutetaan kesällä 2024 tai toteutuksen edellyttämän aikataulun mukaisesti.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon, tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

Lisätietoja antaa talous- ja kehityspäällikkö Kennet Nyman, tel. 040-1320 600, kennet.nyman@pedersore.fi.