Ajankohtaista Pedersöre investoi 12 miljoonalla eurolla vuonna 2022
29.11.2021
Luonnos, jossa Axåkers skola nähdään ylhäältä.

Pännäisten uusi Axåkers skola on yksi Pedersöressä ensi vuonna käynnistyvistä isoista investoinneista.
Koulu rakennetaan Pännäisten, Sundbyn, Östensön ja Katternön oppilaille.

Pedersöre investoi 12 miljoonalla eurolla vuonna 2022

Pedersöre aloittaa ensi vuonna kahden koulun rakentamisen ja Sursikin keittiösaneerauksen sekä perustaa kuusi uutta tointa tai virkaa. Vuoden 2022 talousarvioesitys on määrätietoinen ja tulevaisuuteen tähtäävä – mutta haasteena on voimakkaasti kasvava velkataakka.

Kunnanhallituksen vuoden 2022 talousarvioesitys ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma sisältävät muutamia uusia elementtejä, jotka antavat leimansa toiminnan laajuuteen ja kunnan lukuihin. Seudun ympäristöterveydenhuolto siirtyy vuodenvaihteessa Pedersören vastuulle, ja pelkästään se lisää kokonaiskäyttökustannuksia 1,15 miljoonalla eurolla. Lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.

– Hyvinvointialue tuo mukanaan huomattavan neljän prosentin kustannusnousun verrattuna vuodelle 2022 ennakoituun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannustasoon, talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa sanoo.

Kustannusnousun syinä ovat korkeampi vuokrataso, palkkaharmonisoinnit, uusi toiminta ja uuden organisaation laajempi hallintokoneisto.

Lisäksi päivähoitohalukkuuden kasvu näkyy Pedersöressä siinä, että varhaiskasvatuksen kustannukset nousevat liki 0,8 miljoonaa euroa.

– Kun lapsia tulee lisää, tarvitaan enemmän henkilökuntaa, lisäksi avaamme uuden päiväkotiosaston Östensöhön, Backa sanoo.

Päiväkotiosasto sijoitetaan vuokramoduuliin Östensö skolan viereen.

Pedersöre varautuu talousarviossa myös useisiin uusiin palvelussuhteisiin. Henkilöstöohjelmaan sisältyy apulaiskaavoittaja kolmeksi vuodeksi, kouluvalmentajan uusi toimi Sursikiin, yksivuotinen kansliatyöntekijä, projekti-insinööri kolmeksi vuodeksi tekniselle sektorille sekä kaksi koulupsykologia, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle 1.8.2022 lähtien.

Työttömyys kasvoi kunnassa koronaepidemian alettua viime vuonna, mutta tilanteesta on toivuttu nopeasti ja nyt on palattu pandemiaa edeltäneelle alhaiselle tasolle. Syksyllä 2021 työttömyysprosentti oli 2,1 %. Tämän luvun valossa kunnassa pitäisi olla mahdollisuuksia asukasluvun kasvuun, koska kunnassa toimivat yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa.

– Mutta väestönkasvu ei ole ollut täysin odotusten mukaista, mikä on jyrkästi vastoin työmarkkinatilannetta, Backa toteaa.

Asukasluku on viime vuosina kasvanut keskimäärin 25 henkeä vuodessa, mutta kunta on toivonut kaksinkertaista määrää.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 39,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 700 000 euron lisäystä verrattuna vuodelle 2021 odotettuun tulokseen. Myös valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 1,5 miljoonaa verrattuna vuoteen 2021, kaikkiaan 31,5 miljoonaan euroon.

Kokonaisuutena katsoen vuoden 2022 talousarvio on hieman ylijäämäinen, mutta käytännössä sitä voidaan pitää nollatuloksena.

Suuret huutomerkit ovat lähinnä investointipuolella ja liittyvät investointikulujen vaikutukseen velkataakkaan. Talousarvio sisältää 12 miljoonan euron investointimäärärahat, jotka jakautuvat Pännäisten uuteen Axåkers skolaan (vuonna 2022: 4,75 miljoonaa euroa, v. 2023: 3,3 miljoonaa euroa) sekä Sandsund skolan ensimmäiseen vaiheeseen (v. 2022: 2,95 miljoonaa euroa, v. 2023: 4,6 miljoonaa euroa). Lisäksi Sursikin keittiötä aiotaan tulevina vuosina korjata ja laajentaa kaikkiaan 2,6 miljoonalla eurolla. Hanke käynnistyy 0,5 miljoonan euron määrärahalla v. 2022. Investoinnit sisältävät myös määrärahat Edsevössä meneillään olevaan tiehankkeeseen, jossa kunnan osuus on enintään 1,7 miljoonaa.

Velkataakka, etenkin lyhyellä tähtäimellä, kasvaa voimakkaasti näiden suurten investointien myötä. 2,5 miljoonan euron vuosikate on 100 % poistoista mutta kattaa vain 21 % investoinneista. Näin ollen velkataakka kasvaa runsaat 9 miljoonaa euroa yhdessä vuodessa.  

– Lainamäärä lisääntyy 50 % kahdessa vuodessa, 2021–2023. Toki meillä on ollut osa investoinneista tauolla, meidänhän oli tarkoitus aloittaa Pännäisten uuden koulun rakentaminen jo tänä vuonna. Mutta velkaantuminen lisääntyy voimakkaasti, ja tämän jälkeen meillä on oltava useiden vuosien palautumisjakso. Velkataakka ei saa enää kasvaa vuonna 2024, Backa sanoo.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors pitää investointibudjettia haastavana mutta välttämättömänä.

– Koulurakennukset on toteutettava nyt, hän sanoo.

Yhtenä yksityiskohtana talousarvioesityksestä mainittakoon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jakamia yhdistysavustuksia korotetaan 7,8 % ensi vuonna.

– Tämä on kertakorotus, joka sisältää 1,5 % indeksitarkistuksen sekä yhdistyksille myönnettävän koronahyvityksen, kunnanjohtaja Stefan Svenfors sanoo.

Kunnanvaltuustolla on viimeinen sana talousarvioasioissa. Valtuusto pitää talousarviokokouksensa tiistaina 7. joulukuuta.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen avainlukuja

 • Väkiluku 31.12: 11 225 asukasta. Ennuste 2021: 11 200 asukasta.
 • Veroprosentti:21 prosenttia (ei muutosta).
 • Verotulot:39,8 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 39,1 miljoonaa euroa.
 • Verotulot asukasta kohden:3 541 euroa. Ennuste 2021: 3 491 euroa.
 • Valtionosuudet:31,5 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 30,2 miljoonaa euroa.
 • Valtionosuudet asukasta kohden:2 806 euroa. Ennuste 2021: 2 696 euroa.
 • Vuosikate:2,5 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 2,6 miljoonaa euroa.
 • Vuosikate asukasta kohden:224 euroa. Ennuste 2021: 236 euroa.
 • Vuosikate prosentteina poistoista: Ennuste 2021: 113.
 • Investoinnit (netto):11,8 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 4,5 miljoonaa euroa.
 • Investointien tulorahoitus prosentteina: Ennuste 2021: 59.
 • Ylijäämä:0,05 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 0,3 miljoonaa euroa.
 • Lainat (31.12.):44,3 miljoonaa euroa. Ennuste 2021: 35 miljoonaa euroa.
 • Lainaa asukasta kohden (31.12.):3 947 euroa. Ennuste 2021: 3 125 euroa.