Ajankohtaista Pedersören tilinpäätös 2023 on 2,2 miljoonaa ylijäämäinen
26.3.2024
Axåkers skola-rakennus kuvattuna tieltä. Myös ympäröivät pellot näkyvät.

Axåkers skola valmistui ennen lukuvuoden alkua syksyllä 2023. Hanke oli yksi kunnan suurimmista investoinneista viime vuonna.

Pedersören tilinpäätös 2023 on 2,2 miljoonaa ylijäämäinen

Vuosi 2023 oli taloudellisesti vakaa vuosi Pedersören kunnalle. Tilinkauden tulos on 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio.

Luvut ovat tyydyttäviä, kunnanjohtaja Stefan Svenfors toteaa.

– Merkittävimpiä tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat aiemmille vuosille kuuluvat verotulot, jotka maksettiin meille viiveellä. Viime vuosi sujui kuitenkin hyvin, ja se on välttämätöntä, kun otetaan huomioon tekemämme suuret investoinnit, sanoo Svenfors.

Vuoden 2023 verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 39,3 miljoonaa euroa, joka on hieman yli kolme miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Syynä on pääasiassa verotulojen kasvu kolmella miljoonalla eurolla aiemmista vuosista, niin sanotut verohännät, joista Svenfors puhuu.

Nettotoimintamenot olivat 0,4 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat, mikä johtuu lähinnä ostopalvelujen kasvusta.

Toimintatulot vähenivät edellisestä vuodesta 2,2 miljoonaa euroa 13,7 miljoonaan euroon. Toimintamenot laskivat 37,1 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin soteuudistuksesta, jonka myötä osa kunnan tuloista ja menoista siirtyi Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Bruttoinvestoinnit olivat peräti 16,2 miljoonaa euroa (netto 15,9 miljoonaa euroa). Se on Pedersören kokoiselle kunnalle korkea luku, ja 7,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2022. Vuosikate, eli kunnan juoksevien kulujen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä raha, on 4,9 miljoonaa euroa. Se kattaa 31,4 prosenttia investoinneista, mikä puolestaan tarkoittaa, että kunnan velkaantuminen kasvaa edelleen. Vuonna 2023 velkaantuneisuus kasvoi 14 miljoonaa euroa ja on yhteensä 47,0 miljoonaa euroa eli 4 182 euroa/asukas.

Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Sandsund skolan ensimmäisen vaiheen rakentaminen ja Axåkers skolan valmistuminen Pännäisiin. Kunta osti maata 0,5 miljoonalla eurolla ja myi tontteja ja kiinteistöjä 0,1 miljoonalla eurolla. Pedersöre investoi myös 1,0 miljoonaa euroa kunnallistekniikkaan (teihin) eri kaavoitusalueilla.

Asukasluku kasvoi alustavien tietojen mukaan 17 henkilöllä 11 223:een vuonna 2023.

Työttömyys pysyy ennätyksellisen alhaisella tasolla. Keskimääräinen työttömyysaste oli vuoden aikana 2,2 prosenttia.

Kunnan palveluksessa oli 31.12.2023 yhteensä 731 henkilöä, mikä on 12 henkilöä enemmän kuin vuonna 2022. Mukaan lasketaan kaikki vakituiset koko- ja osa-aikatyöntekijät, sijaiset, työllistetyt ja muut määräaikaiset työntekijät. Tilastot eivät sisällä kansalaisopiston tuntipalkkaisia opettajia. Sairauspoissaolo laski vajaat 4,4 päivää henkilöä kohden 13,86 päivään/henkilö.

Kunnan suurimmat tulevaisuuden haasteet liittyvät investointipaineiden hallintaan ja toiminnan tehostamiseen suhdannevaihteluihin vastaamiseksi, sekä verotulojen että valtionosuuksien osalta.

– On epäselvää, miten valtionosuusuudistus vaikuttaa Pedersöreen ja miten verokertymä kehittyy tulevaisuudessa. Korot ovat edelleen korkeat, joten suuret haasteet ovat edessä, Svenfors sanoo.

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä maanantaina ja toimittaa sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antavat:

kunnanjohtaja Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050-512 0420,
talous- ja kehityspäällikkö Kennet Nyman, kennet.nyman@pedersore.fi, 040-1320 600