Ajankohtaista Uudet koulukuljetusrajat tulivat voimaan 1.8.2021
6.8.2021

Uudet koulukuljetusrajat tulivat voimaan 1.8.2021

Koulukuljetusten minimirajat muuttuvat lukuvuodesta 2021-2022 alkaen. Kunnanvaltuusto käsitteli muutokset kokouksessaa 31.5.2021, vastauksena aloitteeseen koulukuljetusrajojen alentamisesta.

7.12.2020 jätettiin valtuustolle aloite, jossa toivottiin, että kunta selvittää mahdollisuudet alentaa koulukuljetusrajoja vuosiluokkien 4-6 oppilaille 5 km:stä 4 km:iin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi mainittujen rajojen muuttamisen huhtikuussa. Samalla lautakunta päätti, että myös toisen asteen kilometrirajat muutetaan 1.8.2021 alkaen.

Taustana on laki oppivelvollisuuden laajentamisesta, joka tuli voimaan 1.1.2021. Oppivelvollisuuslaki ja maksuttomuus tulevat voimaan 1.8.2021. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikilla toiseen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Tulevasta syksystä lähtien tämä tarkoittaa silloin sitä, että kaikilla opiskelijoilla, joiden koulumatka on yli 7 km, on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Kela korvaa kustannukset opiskelijoille, joiden kohdalla kilometriraja täyttyy.

Pedersöressä 7 kilometrin rajan voidaan katsoa olevan aika korkea, kun tarkastellaan kunnan asutusta.

Siksi kunta katsoo, että on syytä alentaa myös tätä rajaa samalla tavalla kuin tehdään nuorempien lasten osalta. Uusi kunnallinen koulukuljetusraja toiselle asteelle tulee olemaan 6 km. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta vastaa koulukuljetuskustannuksista kaikkien opiskelijoiden osalta, joiden koulumatka on 6 kilometrin ja 7 kilometrin välillä. Kela vastaa kaikista muista opiskelijoista, joiden koulumatka on yli 7 kilometriä.

Seuraavat koulukuljetusrajat tulivat siis voimaan 1.8.2021:

  • Luokat 0–3: 3 km
  • Luokat 4–6: 4 km (entinen raja 5 km)
  • Luokat 7–9: 5 km
  • Toinen aste: 6 km (valtion raja 7 km)

Lisätietoja: Koulukuljetukset