Aktuellt Nya gränser för skolskjuts
6.8.2021

Nya gränser för skolskjuts

Från och med 1 augusti 2021 gäller nya gränser för skolskjutsar i Pedersöre. Förändringen berör elever i årskurs 4–6 och studerande på andra stadiet.

Elever i årskurs 4–6 har rätt till skolskjuts om de bor minst fyra kilometer från skolan. Tidigare var gränsen 5  kilometer.

Studerande på andra stadiet får i sin tur rätt till skolskjuts om deras skolväg är minst 6 kilometer. Bakgrunden är lagen om utvidgad läroplikt som innebär att studerande på andra stadiet har rätt till gratis utbildning. Den innebär att alla studerande som har längre skolväg än 7 kilometer har rätt till gratis skolskjuts från och med hösten 2021. Folkpensionsanstalten ersätter kostnaden för skolskjuts för alla studerande som bor minst 7 kilometer från skolan.

I Pedersöre är 7-kilometersgränsen onödigt hög, med tanke på hur bosättningen ser ut. Den innebär till exempel att alla studerande i Sandsund skulle vara tvungna att cykla till gymnasiet på Sursikbacken. Pedersöre använder därför en egen, kommunal gräns på 6 kilometer. Det betyder i praktiken att kommunen står för kostnaden för alla studerande som har mellan 6 och 7 kilometer till skolan. FPA betalar kostnaden för alla övriga studerande som har minst 7 kilometer till skolan.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik godkände justeringarna på sitt möte i april. Kommunfullmäktige bestämde på sitt möte 31.5.2021 att de nya gränserna för skolskjuts är svar på en motion om sänkta kilometergränser för skoljuts, vilken lämnades in till fullmäktige i december 2020.

Följande skolskjutsgränser gäller från om med 1.8.2021:

  • Åk 0–3: 3 km
  • Åk 4–6: 4 km
  • Åk 7–9: 5 km.
  • Andra stadiet: 6 km

Mer information om skolskjutsar i Pedersöre.