Käyttöavustukset nuorisoyhdistyksille

Yhdistyksen on oltava rekisteröity Pedersören kunnassa tai sillä on oltava toimipaikka kunnassa. Yhdistyksellä on oltava vähintään 15 alle 29-vuotiasta jäsentä ja sen on järjestettävä nuorisotoimintaa. 

Huomioon otettavat kriteerit ovat seuraavat: 

  • Rakennuksessa on tiloja, joita käytetään jatkuvasti yhdistyksen/nuorisotoimiston nuorisotoimintaan. Näissä tiloissa ei saa käyttää alkoholia. Yhdistyksen hallitus on vastuussa tästä, jos yhdistyksellä ei ole nimitettyä valvojaa. (vaatimus 1)
  • Hakijan toiminta, yrittäjyys ja omarahoitus. Vähimmäisvaatimus vähintään 8 istuntoa/vuosi suunniteltua/ohjattua toimintaa lapsille ja/tai nuorille. Näistä illoista saa mielellään ilmoittaa etukäteen nuorisotoimistoon ja tiedot julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on tuoda esiin kaikki kunnassa järjestetyt nuorisotoimet. Täytä kaikki suunnitellut tapahtumat sähköiseen hakulomakkeeseen, lisää rivi kutakin toimintaa varten. (vaatimus 2)
  • Tuen tarve. Vuokrausmahdollisuudet muille osapuolille jne. 
  • Edellisten vuosien lämmityskustannuksia valvotaan maksetuilla laskuilla, jotka ovat nuorisotilojen vuokrakorvaus yhdistykselle. 
  • Yhdistykset, jotka eivät muistutuksesta huolimatta täytä vaatimuksia 1 ja 2, eivät välttämättä saa avustusta. 
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää poiketa edellä mainitusta tekijöistä, jos yhdistyksessä on erityisiä ongelmatilanteita. 
  • Yhdistykset joille myönnetään käyttöavustusta ovat velvollisia vuokraamaan tiloja muille kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan kuuluville toimialoille samalla vuokralla kuin mitä kunnan omissa kiinteistöissä maksetaan. 

HUOM! Lasten- ja nuorisotoiminnan vetäjän palkkio voidaan hakea jatkuvasti vuoden aikana. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä nuorisosihteeriin mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi tai 0505345953.