Kulttuuri & vapaa-aika Yhdistykset Yhdistysten toiminta-avustukset

Yhdistysten toiminta-avustukset

Pedersöressä toimivat yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustusta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta

Pedersöressä yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta. Toiminta-avustusta voivat hakea myös yhteisöt, jotka ylläpitävät kunnassa yhdistystiloja, kirkkoja ja rukoushuoneita. Yhdistyksille, joille kunta on myöntänyt vapautuksen kiinteistöverosta, ei myönnetä toiminta-avustusta. 

Kaikkien avustusta saavien yhdistyksien odotetaan toteuttavan kunnassa ulospäin suuntautuvaa toimintaa, joka luo mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin ja kokemuksiin eri-ikäisille asukkaille. 

Toiminta-avustushakemuksessa on mainittava järjestön tavoitteet tulevalle vuodelle. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti (erillinen liite). Jos yhdistys hakee rahoitusta vuosittain, tilinpäätös (vuosikertomus, edellisen vuoden tilinpäätös sekä budjetti ja tavoitteet tulevalle kaudelle) toimii sekä todisteena saadusta rahoituksesta että uuden toiminta-avustushakemuksen liitteenä. 

Kaikkien yhdistysten on tutustuttava asiakirjaan Toimintasuunnitelma seksuaalirikosten ehkäisemiseksi Pedersören kunnassa, pdf, 377 kB. Täytä suunnitelmaan sisältyvä kysely ja liitä se avustushakemukseen. Toimintasuunnitelma on erityisen tärkeä yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille ja nuorille. 

Yhdistykset, jotka ovat toimittaneet puutteelliset hakemusasiakirjat, yhdistykset, jotka eivät ole ilmoittaneet aiemmin saamistaan avustuksista tai eivät ole toimittaneet asiakirjoja määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on aina mahdollisuus hyväksyä tai hylätä hakemus, vaikka se poikkeaisi vahvistetuista kriteereistä, jos lautakunta pitää sitä erittäin hyvin perusteltua. 

Avustuksen suuruus määritellään vuosittain. 

Tietoja hakemuksen liitteistä löytyy hakemuslomakkeelta. Valitse oikea toimiala. Täytä lomake huolellisesti.

Lisätietoja saat myös yhteyshenkilöltä.

Huomaa, että hakemuksia ei saa lähettää sähköpostitse tai postitse. Yhdistysten, jotka ovat jättäneet hakemuksensa ennen 1.2, tulee lähettää uusi hakemus sähköisellä lomakkeella. Näin varmistatte, että kaikki vaaditut tiedot ja liitteet on toimitettu. 

Huom! Vain yksi toiminta-avustus /yhdistys. 

Avustuksen hakuaika on 1.-29.2.2024.

Hakulomakkeen löydät tästä linkistä.