Hankeavustukset kulttuurityöhön 

Pedersöressä toimivat yhdistykset ja työryhmät voivat hakea hankeavustuksia. 

Huomioon otettavat kriteerit ovat seuraavat: 

  • Hankesuunnitelma ja budjetti ovat hakemuksen pakollisia liitteitä. 
  • Hankkeen sisällön on tuettava kulttuurityön tavoitteita ja budjetin on oltava kohtuullinen ja tarkka. Hankeavustukset on tarkoitettu ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille, mutta myös muut yhdistykset voivat hakea hankeavustuksia kulttuurihankkeisiin. 
  • Hankkeet ovat luonteltaan kertaluonteisia, eivätkä yhdistykset voi saada hankeavustusta jatkuvaan toimintaan (johon viitataan toiminta-avustushakemuksessa). Yhdistykset voivat hakea sekä toiminta- että hankeavustuksia. 
  • Hankeavustuksen suuruuteen vaikuttaa se, onko yhdistyksen toiminta tai hankkeet osa kansalaisopiston toimintaa. 
  • Hankkeen oletetaan olevan ulospäin suuntautunut, eikä vain yhdistyksen jäsenille suunnattu. 
  • Hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi tavoitettavien ihmisten odotettu määrä ja kohderyhmät (lapset, nuoret, lapsiperheet, vanhukset, aikuiset). 
  • Yhdistysten, joille myönnetään hankeavustusta kokousiin, tapahtumiin tai vastaaviin, on mainostettava toimintaansa kunnan tapahtumakalenterissa (Pohjanmaan tapahtumakalenteri). 

Yhdistykset ja työryhmät, jotka kantavat perinteitä ja vaalivat Pedersören kulttuuriperintöä, voidaan ottaa huomioon, vaikka niiden kotipaikka ei olisikaan Pedersöressä. Nämä hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen.