Hankeavustukset yksittäisille taiteilijoille 

Pedersöressä asuvat yksittäiset taiteilijat voivat hakea hankeavustusta. Hankeavustuksen saamiseksi hakemuksen on sisällettävä asianmukainen ja kohtuullinen budjetti. Hankkeen sisällön on tuettava kulttuurityön tavoitteita.

Yksittäiset taiteilijat eivät voi hakea toiminta-avustusta. 

Myös yksittäiset taiteilijat, jotka toteuttavat Pedersöressä yleisölle suunnattuja hankkeita, voidaan ottaa huomioon, vaikka heidän kotipaikkansa ei olisikaan Pedersöressä. Hakemuksesta tulisi ilmetä minkä kohderyhmän on mielessä ja kuinka monta ihmistä odotetaan tavoittavan hanketoiminnillaan. 

Nämä hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on aina mahdollisuus myöntää tai hylätä hakemus, vaikka se poikkeaisi vahvistetuista kriteereistä, jos lautakunta pitää sitä erittäin hyvin perusteltuna. 

HUOM! Yksittäisen taiteilijan on aloitettava hanketta samana vuonna kuin avustus myönnetään. Rahat maksetaan maksupyyntöä vastaan (todellisten kustannusten selvitys) samana vuonna kuin hankeavustus myönnetään. Hanke voi olla monivuotinen, mutta kustannukset on ilmoitettava samana vuonna, jona avustus myönnetään. Oma työaika lasketaan omaksi rahoitusosuudeksi. Kustannusten on myös oltava vähintään yhtä suuret kuin saadun tuen määrää. Yksittäinen taiteilija ei siis voi saada avustusta hankkeisiin, joiden kustannuksia ei ole kirjattu avustusvuoden aikana.  

Tukea tulojen tai oman työajan menetykseen ei myönnetä. Tukea ei myönnetä jo toteutuneille hankkeille. 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kulttuuri- ja hyvinvointipäällikköön ulrika.stenmark@pedersore.fi tai 7850284.