Yleishyödyllisiä yhdistyksiä

Pedersöressä yleishyödyllisiä toimintaa harjoittavat yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta. Toiminta-avustusta voivat hakea myös yhdistykset, jotka ylläpitävät kunnassa sijaitsevia yhdistystiloja, kirkkoja ja rukoushuoneita.  

Muualla rekisteröidyt tukiyhdistykset, alueelliset yhdistykset, voivat hakea toiminta-avustusta, jos ne toimivat kunnassa. Yhdistyksen toiminta ja sen laajuus Pedersöressä vaikuttavat siihen, myönnetäänkö avustusta, ja hakemukset arvioidaan toiminnan laajuuden perusteella. 

Ilmoita yhdistyksen jäsenmäärä hakemuslomakkeessa (kirjoita kohtaan "muut tiedot"). Muualla rekisteröityjen yhdistysten on ilmoitettava kuinka monen niiden jäsenen kotikunta on Pedersöre.        

Huomaa, että kunnan edellisenä vuonna saamat avustukset on ilmoitettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään uutta hakemusta tehtäessä. Vuosikertomus tai tilinpäätös kyseiseltä ajanjaksolta hyväksytään kirjanpidoksi. 

Uudessa toiminta-avustushakemuksessa on mainittava selkeästi yhdistyksen tavoitteet. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja ehdotettu budjetti on liitettävä hakemukseen erillisenä liitteenä, jos lomakkeessa ei ole riittävästi tilaa tähän tarkoitukseen.  

Lisätiedot kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284.