Toiminta-avustukset nuorisojärjestöille

Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestävät yhdistykset, ensisijaisesti nuorisoyhdistykset, voivat hakea sekä toiminta-, että käyttö-avustuksia. Lisätietoja seuratalojen kunnostamiseen myönnettävästä tuesta on kohdassa kunnostusavustukset. 

Yhdistyksen on oltava rekisteröity kunnassa tai sillä on oltava toimipaikka Pedersören kunnassa. Yhdistyksellä on oltava vähintään 15 alle 29-vuotiasta jäsentä ja sen on järjestettävä nuorisotoimintaa.

Huomioon otettavat kriteerit ovat seuraavat: 

  • Yhdistyksen toiminnan tarkoitus, luonne, laajuus ja jatkuvuus. Etusijalle asetetaan lasten ja nuorten toiminta.
  • Yhdistystoiminta, yrittäjyys ja omarahoitus. 
  • Jäsenten lukumäärä tai aktiivisen ryhmän alle 29-vuotiaiden lukumäärä (kirjataan digitaaliseen lomakkeeseen).  
  • Edellisenä vuonna myönnettyjen avustusten käyttö. 
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää poiketa edellä mainitusta tekijöistä jos yhdistyksessä on erityisiä ongelmatilanteita.