Lapset & koulu Muuta Vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus

KOULU / ESIKOULU / PÄIVÄKOTI / AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Vaitiolovelvollisuus: Perusopetuslaki 40 § 1 mom: Luottamushenkilöt, koulujen henkilöstö tai opetusharjoittelua suorittavat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat  saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Julkisuuslaki 24 § kohdat 30 ja 32:  Oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan koesuorituksia tai sanallista arviointia koskevat tiedot sekä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista ja perhe-elämästä ovat salassa pidettäviä.

 

LOMAKE: vaitiolovelvollisuus (pdf 80 kb)