Koulupsykologi

Koulupsykologi osallistuu koulujen oppilashuoltotyöhön asiantuntijana asioissa, jotka koskevat oppilaiden kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja myös mielenterveysongelmia koskevissa asioissa. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu opastaa vanhempia ja koulun henkilöstöä kehitystä, kasvatusta ja tukitoimia koskevissa asioissa. Koulupsykologi selvittää erilaisia oppimisvaikeuksia ja muita vaikeuksia, jotka voivat vaikeuttaa lapsen koulunkäyntiä. Koulupsykologi pyrkii luomaan kokonaiskuvan lapsen tilanteesta sekä kodin voimavaroista ja mahdollisista haasteista.

Koulupsykologi työskentelee läheisessä yhteistyössä oppilashuollon muiden ammattiryhmien ja toimielinten kanssa. Koulupsykologi osallistuu säännöllisesti koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien, pedagogisten tukiryhmien sekä asiantuntijaryhmien kokouksiin.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun lapsen kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen kehitys mietityttää, kun lapsi voi jostain syystä huonosti, kun ollaan huolestuneita lapsen oppimisesta tai kun tarvitaan neuvoa tai tukea kasvatuskysymyksistä.