Lepplax skola

Lepplax skola

Lepplaxvägen 99, 68530 Lepplax
Tel. 06-785 0527
lepplax.skola@pedersore.fi

Till Lepplax skola kommer elever från Lepplax. Detta läsår finns det 106 elever i årskurserna 1– 6. Till undervisningspersonalen hör 8 lärare och 2 skolgångsbiträden.


Kontaktuppgifter och personal     Elevvårdsplan (pdf 283 kb)


Välkommen till Lepplax skola!

Lepplax skola finns invid Europaväg 8 ca 15 km från Jakobstad. Lepplax by är en växande by med många unga familjer. Den vackra naturen med skogar, fält och närheten till sjön är säkert en bidragande orsak till inflyttningen i Lepplax.

Det som besökare i skolan fäster sig vid är den hemlika miljön som man lyckats bevara i skolan genom alla renoveringar och utbyggnader, senast utbyggnaden av skolan blev klar hösten 2012. Den miljön vill vi fortsättningsvis slå vakt om eftersom den bidrar till den familjära stämningen i skolan. Skolans omgivning ger alla möjligheter till en varierande undervisning.

Skolans mål

Skolans målsättning I Lepplax skola vill vi:
- förbereda eleverna för de krav dagens samhälle ställer på dem
- arbeta för att eleverna skall känna sig trygga, värdefulla och viktiga
- fostra till goda seder, vänlighet och artighet
- värna om kristna värderingar
- lära eleverna respektera andra mänskors åsikter

Det är roligt att gå i Lepplax skola!


Händelsekalender i Lepplax skola

Händelsekalendern finns i Wilma

Lektionstider i Lepplax skola

08.00 - 08.45
08.50 - 09.35
09.50 - 10.35
11.05 - 11.50
12.05 - 12.50
13.05 - 13.50
14.05 - 14.50