Kontaktuppgifter och personal

Lärarummet tel. 06-7850527
Rektor tel. 06-7850526
lepplax.skola@pedersore.fi

Lärare

Åk 1 Karolina Rönngård
Åk 2 Siv Häggman
Åk 3 Julia Semskar
Åk 4 Hanna Ström-Svenlin
Åk 5 Linda Brännbacka
Åk 6 Christian Backlund (Rektor)
Speciallärare: Britt-Mari Knuts
Timlärare: Malin Hästö

Övrig personal

Skolgångsbiträden: Catrine Sundström och Sandra Antfolk
Köksa: Ulla-Britt Lassfolk
Städare: Kerstin Wannäs
Skolfarmor på onsdagar: Gunborg Henriksson

Köket 044-7338 813

Fastighetsskötare 

Kurator

Information och kontaktuppgifter till skolkuratorn finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skolhälsovård

Information och kontaktuppgifter till skolhälsovården finns på
Österbottens välfärdsområdets websidor

Skol- och studerandehälsovårdens telefonrådgivning
måndag - fredag 8.00-9.00, Tel. 067861235

Lepplax Hem och skola 

Botvid Lindström (ordförande) tel. 040 752 7534
Jonny Aspfors (viceordf.)
Linda Östman (kassör)
Emma Sundström (sekreterare)
Fanny Fagerström
Tina Nordvik
Linda Sundström
Hanna Ström-Svenlin (lärarrepresentant)