Skolskjutsar till Sursik skola

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är över 5 kilometer.

Skolskjutsarna sker med linjetrafik.

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta Sursik skola
tel. 06-7850 255/06-7850 256

Karta som visar bussarnas hållplatser samt tidtabell 

 

Länkar till bussbolagen:

Sjönejdens linje Ab

Ekmans bussar