Skolskjutsar till Sursik skola

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är över 5 kilometer.

Skolskjutsarna sker med linjetrafik.

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta Sursik skola
tel. 06-7850 255/06-7850 256

Från och med hösten införs ett nytt system med visningskort för de elever som har rätt till skolskjuts med kollektivtrafiken, korten utdelas första skoldagen vid skolan.

Visningskortet kan användas från hemadressen skoldagar tur/retur, kortet är personligt. Kortet ska uppvisas vid varje resa.

Karta som visar bussarnas hållplatser samt tidtabell 

 

Linjetrafiken till Sursik

Ingves & Svanbäck