Daghemmet Diamanten

Välkommen till daghemmet Diamanten!

Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
Tel. 044-2990481

e-post: diamanten@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare, Gun Holmström-Skrabb, tel. 044-2990481
Ansvarig lärare, Linda Östman, tel: 040 5126 725

Rubinen (1-2 år) tel. 044-7557 605
Lärare inom småbarnspedagogik /viceföreståndare: Maria Smeds
barnskötare: Agneta Sulkakoski
barnskötare: Camilla Söderholm
barnskötare: Susanna Snellman

Smaragden (2-3 år) tel. 044-7557 607 
Lärare inom småbarnspedagogik: Tanja Sjöberg
barnskötare: Ann Pettersson
barnskötare: Margita Nylund
assistent: Sophie Nordling 

Safiren (3-4 år) tel. 044-7557 606
lärare inom småbarnspedagogik Paula Ahlvik
barnskötare Carina Nummelin
assistent: Wilma Enkvist

Poolpersonal: Inga-Britt Lindfors och Wikström Carina

Efter kl.16.00 nås personalen på tel.nr 044-7557 606. 

Kök och städning:
Mariann Högnäs, tel. 044-7557 604.

Fastighetsskötare