Daghemmet Diamanten

Daghemmet Diamanten

Välkommen till daghemmet Diamanten!

Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
Tel. (06)7850 544 

e-post: diamanten@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Gun Holmström-Skrabb, tel. 06-7850 544 (kansliet) eller 044-2990481 


Rubinen (1-3 år) tel. 044-7557 605
Lärare inom småbarnspedagogik: Maria Smeds
barnskötare: Ulla Pettersson


Smaragden (3-5 år) tel. 044-7557 607 
Lärare inom småbarnspedagogik: Paula Ahlvik (vice föreståndare)
barnskötare: Margita Nylund


Safiren (3-5 år) tel. 044-7557 606
lärare inom småbarnspedagogik: Linda Östman
barnskötare Anne-Britt Backa
barnskötare: Annika Snellman
barnskötare: Agneta Sulkakoski

Efter kl.16.00 nås personalen på tel.nr 044-7557 606. 


Kök och städning:
Sara Häggman, tel. 044-7557 604.


Fastighetsskötare